deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Istorijat
deco Oblasti interesovanja
deco Ljudski resursi
deco Tehnički resursi
deco Dokumenti
  deco
protecta

Oblasti delovanja i interesovanja:

 • Promovisanje demokratije, demokratskih vrednosti i vladavine prava;
 • Razvoj civilnog društva i civilnog sektora u Srbiji;
 • Decentralizacija i regionalizacija društva;
 • Promovisanje standarda i vrednosti evropskih integracija;
 • Omladinska politika, standard, edukacija, aktivizam i volonterizam;
 • Ekonomsko osnaživanje stanovništva i privrednih subjekata;
 • Borba protiv organizovanog kriminala i promovisanje ideje legalnosti;
 • Promovisanje inovativnih modela socijalnog delovanja u lokalnoj zajednici i održivi razvoj;
 • Kultura i interkulturalna razmena.

Aktivnosti pomocu kojih PROTECTA radi na ostvarivanju svojih ciljeva:

 • organizuje akcije iz oblasti javnog zagovaranja;
 • organizuje kampanje građenja i razvoja građanske svesti;
 • organizuje volonterske akcije;
 • konsultuje organizacije civilnog društva, javni i privatni sektor;
 • prikuplja i obrađuje naučnu literaturu iz oblasti svog rada i interesovanja;
 • realizuje sopstvena istraživanja;
 • organizuje naučne skupove, tribine, prezentacije, druge skupove i trening seminare;
 • izrađuje i štampa publikacije, video i audio izdanja;
 • sarađuje sa drugim organizacijama i institucijama na ostvarivanju ciljeva organizacije i
 • preduzima druge aktivnosti u skladu sa zakonom, statutom i potrebama.