deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco     Novosti deco  
  deco
 

Posetite:

www.decentralizacijasrbije.net

   

DOWNLOAD knjige:

prirucnik o decentralizaciji

deco


ISTRAŽIVANJE "Javno mnenje građana centralne Srbije o decentralizaciji i regionalizaciji"

U okviru “REACT”projekta urađeno je istraživanje “Javno mnenje građana centralne Srbije o decentralizaciji i regionalizaciji”čiji je cilj odrediti stepen podrške građana na ovu temu, kao i kredibilitet i legitimitet naše inicijative. Nakon što je sprovedeno od strane ekspertskog tima na čelu sa Srećkom Mihajlovićem, sociologom, ovo istraživanje je poslato svim stejkholderima u Srbiji i prezentovano 27.03. 2009 u prostorijama OEBS-a u Beogradu. Prezentaciju je otvorio Ambasador Hans Ola Urstad, šef OEBS misije u Srbiji. Govor su držali i Pomoćnik ministra za Državnu upravu i lokalnu samoupravu, Bratislav Djokic i programski direktor PROTECTA-e Mladen Jovanović. Gospodin Djokić je izrazio spremnost da saradjuje sa PROTECTA-om i rekao da podrška Ministarstva problemu decentralizacije postoji. Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici sledećih organizacija: ISC (Institut za održive zajednice), USAID (Američka agencija za međunarodni razvoj), NDI (Nacionalni institut za demokratiju), BCIF (Balkanski fond za lokalne inicijative), Savet Evrope, UN Razvojni program, Evropska delegacija, Američka ambasada, GTZ, Ministarstvo za Ekonomiju i regionalni razvoj, Građanske inicijative, itd. 

Prezentaciju možete preuzeti ovde.pdf download

Istraživanje možete preuzeti ovde.pdf download

"REACT!" PROJEKAT 

REACT projekat, podržan paralelno od strane ISC-a i RBF-a, predstavlja prvi korak u radu Nacionalne koalicije za decentralizaciju i deo dugoročne strategije Koalicije.

REACT projekat se zasniva na 5 ključnih komponenata:
ResearchIstraživanje koje treba da obezbedi dobre temelje za ekspertizu modela decentralizacije koji je najprimenljiviji u Srbiji. Istraživanje treba da pokaže kapacitete i potencijale za decentralizaciju na lokalnom i regionalnom nivou.
Education – Edukacija lokalnih i regionalnih stakeholdera zainteresovanih za javno zagovaranje decentralizacije (NVO, podmladka političkih partija, predstavnika lokalnih vlasti, Stalne Konferencije Gradova i Opština i ostalih aktivnih zastupnika decentralizacije) u 5 regionalnih centara. Rezultat će biti oko 100 zastupnika sa sličnim razumevanjem potreba za decentralizacijom i veštinama zagovaranja, ali i kreiranje vebsajta www.decentralizacijasrbije.net koji je predvidjen da bude veb resurs centar svih zastupnika decentralizacije.
Advocacy – aktivnosti zagovaranja decentralizacije čija su ciljna grupa donosioci odluka na republičkom nivou (Narodni Poslanici, članovi srpske Vlade, čelnici političkih partija).
Community – aktivnosti na nivou zajednice sa ciljem uključivanja gradjana i NVO u 5 regionalnih centara u direktnu borbu za decentralizaciju i sa sa ciljem stvaranja lokalnih i regionalnih partnerstava.
Terrain – aktivnosti na terenu organizovane sa ciljem pokrivanja šire teritorije Centralne Srbije sa aktivnostima javnog zagovaranja decentralizacije.

Ciljevi

Specifični ciljevi ovog projekta su:

 1. Odredjivanje oblasti prioriteta u procesu decentralizacije Srbije (tj. zdravstveni sistem, fiskalni sistem, obrazovni sistem ili čak delovi sistema) i kapaciteta lokalnih zajednica za većim nadležnostima kroz detaljno istraživanje na teritoriji Centralne Srbije.
 2. Stvaranje 3 modela teritorijalne podele vlasti u Srbiji koji bi omogućili suštinsku decentralizaciju – ovi modeli (na osnovu istraživanja) bili bi ponudjeni nacionalnoj vlasti i Parlamentu i mogli bi se iskoristiti za buduće kreiranje zakona, akata i statuta u republičkom Parlamentu.
 3. Uticaj na republičke vlasti da primene principe decentralizacije u procesima donošenja odluka.
 4. Edukacija 100 zastupnika decentralizacije u više od 25 opština Centralne Srbije
 5. Stvaranje online resursa za zastupnike decentralizacije što bi ojačalo njihove kapacitete pri budućim aktivnostima
 6. Organizovanje 10 akcija u 10 opština (u svakoj od opština po jedna) u saradnjoi sa obučenim zastupnicima decentralizacije, koje bi dotakle temu decentralizacije kroz prizmu lokalnih specifičnih problema
 7. Povećanje svesti o decentralizaciji kroz produkciju i emitovanje 3 TV emisije o decentralizaciji na najmanje 10 lokalnih i regionalnih TV stanica u Centralnoj Srbiji, ali i kroz javna pojavljivanja i akcije, pojavljivanja u medijima i štampani materijal.
 8. Formiranje monitoring mehanizma koji bi nadgledao medije i donošenje odluka od strane nacionalne vlasti, ali i reagovao na kršenje principa decentralizacije
 9. Približavanje članova srpskog Parlamenta i gradjana sa ciljem razmatranja potreba za decentralizacijom i mogućnosti prevazilaženja lokalnih problema koji su nastali kao rezultat centralizovanog procesa donošenja odluka.

Posledično, ovi rezultati bi do kraja projekta trebalo da imaju uticaja na 4 različite ciljne grupe (u poredjenju sa Strategijom Nacionalne koalicije za decentralizaciju):

 1. Donosioce odluka na svim nivoima – koji bi trebalo da uvrste decentralizaciju kao neizbežan princip u procese donošenja odluka na republičkom nivou i koji bi trebalo da donesu novi Zakon o lokalnoj samoupravi i ostale ključne zakone na temu decentralizacije u roku od 12 meseci.
 2. Javno mišljenje – treba povecati ocekivanja gradjana od politicara po pitanjima primene principa decentralizacije u procese donosenja odluka – takodje, gradjanima ce biti prezentovane informacije o tome sta je decentralizacija i zbog cega je taj process pozitivan za demokratiju kao i o vaznosti njihovog ucesca u procesu reformi,
 3. Stručna javnost – koja će direktno biti uključena u proces budućeg planiranja i stvaranja najpovoljnijeg, najefektivnijeg i najrealističnijeg modela decentralizacije u Srbiji,
 4. Ostali ključni stakeholderi iz oblasti društvenog delovanja – strane ambasade, mediji i posebno političke partije će dobiti mnogo više informacija o tome šta je decentralizacija i na koji način može da pomogne procesu demokratizacije Srbije.

Geografska pokrivenost

U geografskom pogledu, naše aktivnosti će obuhvatiti Regionalne Centre Koalicije: Niš, Užice, Novi Pazar, Vranje i Negotin. Planiramo da iz ovih gradova pokrijemo šire regione u njihovoj blizini sa ciljem da u što većoj meri obuhvatimo celu teritoriju Centralne Srbije. Kako bismo to postigli, naše aktivnosti će se fokusirati na učesnike zainteresovane za decentralizaciju koji ne dolaze iz ovih 5 gradova. U tom cilju, prioritet će biti dat drugim gradovima iz regiona, kao što su Kragujevac, Valjevo, Čačak, Kruševac, Pirot, Požarevac itd.

“GENUINE CHOICE” PROJEKAT

„PROTECTA“ je uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u Srbiji oktobra 2008 godine započela realizaciju projekta ''Pravi izbori'' sa ciljem uključenja građana u proces odlučivanja o tome koji će projekti iz Niša biti finansirani od strane Ministarstva za Nacionalni investicioni plan, a podneti su od strane institucija i nevladinih organizacija sa teritorije Grada Niša.

Medijskom kampanjom, gostovanjima na lokalnim i regionalnim TV stanicama, press konferencijama i podelom postera i lifleta želeli smo postići podizanje pažnje u javnosti o mogućnostima za učešće svih zainteresovanih u ovom procesu, sa ciljem pozivanja građana da uzmu učešće u izboru projekata, tako što će sami prepoznati i dati glas onim projektima za koje smatraju da su od najveće važnosti za Grad Niš. I na kraju cilj je da se informišu sve resorne institucije na lokalnom i nacionalnom nivou o rezultatima istraživanja u Nišu, odnosno o tome koje su projekte građani Niša izabrali, tj. šta smatraju svojim prioritetom. Na ovaj način želi se postići pritisak na donosioce političkih odluka da moraju uzeti u obzir izbor građana ukoliko žele njihovu podršku na izborima.

Izjašnjavanje građana sprovedeno je u periodu od 24. novembra do 10. decembra 2008. godine putem ankete “door-to-door”, glasanjem na punktovima i na internet stranici www.decentralizacijasrbije.net.

Projekti su podeljeni na 2 dve celine. Prvu celinu čine projekti od važnosti za svaku od pet gradskih opština u Nišu i njihova je realizacija značajnija za stanovnike tih opština u odnosu na ostale stanovnike Niša:   

 • Gradska opština Medijana – 8 projekata,
 • Gradska opština Palilula – 16 projekata,
 • Gradska opština Pantelej – 8 projekata,
 • Gradska opština Crveni Krst – 13 projekata i
 • Gradska opština Niška Banja -  sa 4 projekta.

Drugu celinu sadrži ukupno 74 predloga projekata koji su od važnosti za ceo grad bez obzira na to na kojoj se gradskoj opštini nalaze sedišta podnosilaca. Oni su dalje razvrstani u pet sektorskih grupa i to: 

 • Infrastruktura  - 18 projekata
 • Privreda – 19 projekata
 • Kultura/prosveta – 25 projekata
 • Socijalna zaštita/zdravstvo  - 6 projekata
 • Turizam/sport – 6 projekata

Rezultati glasanja biće objavljeni u publikaciji „Niš, svojeručno!“.Ova publikacija biće dostavljena svim relevantnim institucijama kako na lokalnom i regionalnom, tako i na nacionalnom nivou:

 • Presedniku vlade Republike Srbije
 • Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan
 • Rukovodstvima političkih partija u Beogradu
 • Narodnim poslanicima iz Niša sa prebivalištem  u Nišu
 • Rukovodstvima političkih partija u Nišu
 • Kabinetu Gradonačelnika Grada Niša i
 • Odbornicima u Gradskom i opštinskim skupštinama

Sve detaljnije informacije o istraživanju i rezultatima glasanja možete naći na web stranici www.decentralizacijasrbije.org.rs  
U 2009 godini, PROTECTA će se u okviru programa za decentralizaciju baviti realizacijom sledećih projekatA:

 • „MAKE NOISE“(Napravi buku), u saradnji sa Media centrom Niš (MCN) i Nacionalnom Koalicijom za Decentralizaciju (NKD) čiji je cilj ojačati podršku javnosti vezanu za decentralizaciju Srbije i povećati pritisak na donosioce odluka na nacionalnom nivou. Projekat će biti finansiran od strane NED-a (National Endowment for Democracy).

 • „ASK THE CITIZENS“(Pitajte građane) će imati za cilj direktno učešće građana u donošenju odluka pomoću pravnih mehanizama koji postoje u nizu zakona o lokalnoj samoupravi. Naime, zakoni se tiču pravne mogućnosti građana da utiču na promenu Zakona o terirorijalnoj organizaciji Srbije. Projekat će se sprovoditi u saradnji sa Medija centrom Niš (MCN) i Nacionalnom Koalicijom za Decentralizaciju (NKD) uz finansijsku podršku ISC-a (Institute for Sustainable Communities)
 • U saradnji sa BCIF-om (Balkan Community Initiatives Fund), PROTECTA će uz finansijsku pomoć EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights) imati zajednički projekat koji će  promovisati ideju decentralizacije kroz povećano učešće građana u donošenje odluka. Cilj je ojačati kapacitete i stvoriti uslove za ostvarivanje dijaloga između relevantih zainteresovanih strana i građana.

 

DECENTRALIZACIJA SRBIJE

Nacionalna Koalicija za Decentralizaciju Srbije ušla je u završnicu prve faze svog rada. Koristimo ovu priliku da vas još jednom pozovemo da uzmete aktivno učešće u našem radu, ali i da vas obavestimo o do sada realizovanim aktivnostima.

Do sada je Koaliciji pristupilo preko 30 NVO-a iz 11 gradova. Formiranjem regionalnih centara Koalicije u Negotinu, Užicu, Novom Pazaru, Vranju i Nišu stvoreni su uslovi za decentralizaciju radsa same Koalicije. Naši regionalni centri su:

 • Odbor za ljudska prava Negotin
 • Užički Centar za ljudska prava i demokratiju
 • PROTECTA Vranje
 • Urban in Novi Pazar
 • PROTECTA Niš, Odbor za ljudska prava u Nišu i Media Centar Niš.

Predstavnici Koalicije iz Niša tokom prethodnih meseci obišli su gradove gde su formirani regionalni centri. Tom prilikom održani su sastanci sa lokalnim organizacijama civilnog društva koje su otvoreno izrazile podršku našoj inicijativi i potvrdile spremnost da aktivno učestvuju u radu Koalicije. Takođe, o ovim aktivnostima je obaveštena i javnost u tim regionioma putem lokalnih i regionalnih medija koje su izvestile o našoj akciji. Iako je o Koaliciji i njenom radu do sada izveštavalo 7 lokalnih i regionalnih TV stanica (uključujući i 4 jednosatne TV emisije na regionalnim stanicama), 4 radio stanice, 6 štampanih medija, izuzev dnevnog lista Danas, niti jedan drugi nacionalni medij nije upoznao građane Srbije o postojanju Koalicije i njenim aktivnostima. To nas samo još više uverava u neophodnost decentralizacije Srbije.

U svim regionalnim centrima je urađeno i istraživanje kroz fokus grupe sa ciljem da utvrdimo koje teme vezane za decentralizaciju mogu zainteresovati građane koji ne izlaze redovno na izbore. Fokus grupe su ukazale da građani smatraju da je decentralizacija neophodna, ali i da je potrebno više govoriti o tome šta je decentralizacija, šta ona zapravo nudi običnom građaninu i koji su koraci po kojima se mogu prepoznati odgovarajući pozitivni ili negativni postupci vlasti kada je u pitanju decentralizacija. Istraživači su i sami bili iznenađeni pozitivnom reakcijom ispitanika na objašnjenja koja su ponuđena tom prilikom.
 
Tokom februara planirana je realizacija uličnih akcija na temu šta građani poručuju političarima kada je u pitanju decentralizacija. U Negotinu je akcija održana 10. decembra i doživela je veliku podršku Negotinaca. Ista akcija će biti održana i u svim drugim gradovima gde su formirani Regionalni centri, ali i u svim gradovima gde se lokalne NVO, u saradnji sa Koalicijom, ponude da podrže našu inicijativu. S obzirom da ćemo do kraja decembra prikupiti preko 1.500 poruka građana iz 10-ak gradova u Srbiji, ove poruke ćemo preko medija emitovati tokom predizborne kampanje, a prvog dana rada novoizabranog republičkog parlamenta, i uručiti budućim poslanicima.

Zahvaljujući podršci akademske javnosti u Nišu u prilici smo da najavimo i objavljivanje štampanog i elektronskog izdanja priručnika za decentralizaciju pod nazivom „Decentralizacija kao polazište daljeg razvoja Srbije“. Od ponedeljka 18. 12. ovaj priručnik ćete moći da preuzmete lično u Regionalnim Centrima ili da download-ujete sa internet sajtova članica Koalicije. Tačne detalje o mogućnostima preuzimanja najavićemo posebnim mailom već sledećih dana.

Dalji planovi rada Koalicije uključuju:

 1. aktivnu medijsku kampanju koja će se poklopiti sa predizbornim kampanjama tokom predstojećih izbora (gde će Koalicija pozivati građane da izađu na izbore i glasaju za opciju koja će ponuditi najbolja programska rešenja za decentralizaciju Srbije),
 2. organizaciju Konferencije o decentralizaciji Srbije u februaru mesecu 2007,
 3. seriju istraživanja na temu kapaciteta lokalnih vlasti, lokalnih i regionalnih zajednica za preuzimanjem decentralizovanih funkcija vlasti,
 4. rad sa stručnom javnošću na temu istraživanja najefikasnijih i najefektivnijih modela decentralizacije primenjivih u Srbiji,
 5. pritisak na donosioce odluka da stvore odgovarajući zakonski okvir koji bi omogućio suštinsku decentralizaciju Srbije.

Koalicija jasno želi da istakne da ova akcija nije usmerena protiv Beograda, već pre svega predstavlja napor da se nivo odlučivanja što više približi građanima, kao i da se stvore podjednake šanse za sve građane bez obzira gde oni živeli u Srbiji.
Ovu faza rada Nacionalne Koalicije za Decentralizaciju, omogućila je podrška Nacionalne Zadužbine za Demokratiju NED iz Sjedinjenih Američkih Država.

Za sva pitanja, informacije i komentare, na raspolaganju vam je email adresa decentralizacija@protecta.org.yu .


Koordinacioni tim
Nacionalne Koalicije za Decentralizaciju.