deco  
deco
deco
deco
deco
logo
 
English language English language
deco НОВИНИ   НОВИНИ deco  
  deco
deco 2006
deco ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СЪРБИЯ
   
   
 

Limenke sakupljaj, okolinu sačuvaj

Sastanak niških ekoloških NVO

foto izložba

izjava o pristupanju

deco

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СЪРБИЯ


Национална коалиция за Децентрализация на Сърбия приключва първата фаза на своята работа. Възползваме се от този случай още един път да ви поканим да вземете активно участие в нашата работа, но и да ви информираме за дейностите, които вече реализирахме.
До сега към Коалицията се присъединиха около 30 НПО от 11 града. Със създаването на регионалните центрове на Коалицията в Неготин, Ужице, Нови Пазар, Враня и Ниш се създадоха условия и за децентрализация на работата на самата Коалиция. Нашите регионални центрове са:

  • Комитет за човешки права Неготин;
  • Център за човешки права и демокрация - Ужице;
  • ПРОТЕКТА Враня;
  • Urban in Нови Пазар;
  • ПРОТЕКТА Ниш, Комитет за човешки права от Ниш и Media Център Ниш.

            Представители на Коалицията от Ниш през изминалите месеци посетиха градовете, където са създадени регионалните центрове. Проведоха се срещи с местни организации от гражданския сектор, които подкрепиха нашата инициатива и оказаха готовност за активно участие в работата на Коалицията. Също така, чрез регоналните и местни медии информирахме обществеността за нашите дейности. Макар че информацията за Коалицията и нейната работа до сега беше предавана от 7-те местни и регионални ТВ станции (включвайки и 4 едночасови ТВ предавания на регионалните телевизии), 4 радио станции, 6 печатни медия, освен ежедневника  - Данас (Днес), нито едина друга национална медия не е информирала гражданите на Сърбия за Коалицията и нейната работа. Това още повече ни убеждава, че децентрализация на Сърбия е необходима.
Във всичките регионални центрове проведохме изследване с цел уточняване на онези теми във връзка с децентрализацията, които могат да заинтересуват гражданите, които никога не излизат на избори. Групите, които бяха анкетирани, изтъкнаха, че гражданите смятат, че децентрализацията е необходима, но още повече, че трябва повече да се говори за това какво е това децентрализация, каква полза от нея имат обикновените граждани и кои са стъпките за разпознаване на някои положителни или негативни дейстия на властта, когато става дума за децентрализация. Самите изследователи бяха изненадани от положителна реакция на анкетираните лица и на обясненията, които получиха.                   
През февруари планирахме да реализираме дейности на улицата по темата - какво гражданите имат да съобщат на политиците когато става дума за децентрализацията. Дейността в Неготин се проведе на 10 декември с голяма подкрепа на жителите на Неготин. Същата дейност ще се проведе във всички останали градове, където са създадени Регионалните центрове, но и в останали градове, където местните НПО, в сътрудничество с Коалицията, поддържат нашата инициатива. Смятаме до края на декември да съберем над 1 500 съобщения на гражданите от десетина градове в Сърбия, тези съобщения да предадем чрез медиите в течение на предизборната кампания, а в първия ден на работа на новия републикански парламент, да ги връчим на бъдещите депутати.
Благодарение на подкрепата на академичната общност в Ниш, можем да съобщим, че ще бъде публиковано печатно и електронно издание на Справочника за децентрализация с надслов „Децентрализацията като опорна точка за по-нататъшното развитие на Сърбия“. От понеделник, 18.12. този справочник ще може да се получи от Регионалните центрове  или да се свали от уеб страниците на членките на Коалицията. Точна информация за това как да се вземе справочника ще получите по и-майл следващите дни.
Бъдещите планове за работа на Коалицията включват:

  1. Активна медийна кампания, която ще съвпадне с предизборната кампания за бъдещите избори (при което Коалицията ще призове гражданите да излязат на изборите и гласуват за възможност, която предлага най-добрите програмни решения за децентрализацията на Сърбия),
  2. Провеждане на Конференция за децентрализация на Сърбия през февруари 2007,
  3. Редица изследвания по темата свързана с изграждането на  капацитети на местните власти, местните и регионалните общности зa превземане на децентрализираните функции на властта,
  4. Работа със специалисти по тема – изследване на най-ефикасните и най-ефективните модели на децентрализация, които да са приложими в Сърбия,
  5. Натиск върху онези хора, които вземат решения за създаване на съответната законова рамка, която да позволи съществена децентрализация на Сърбия.

            Коалицията иска съвсем ясно да подчертае, че тази дейност не е насочена единствено срещу Белград, но, преди всичко представя нашите усилия за по-силно доближаване на нивото на вземане на решения до гражданите, както и да се създадат еднакви шансове за всички граждани, където и да живеят в Сърбия. Тази фаза от работа на Националната Коалиция за Децентрализация се осъществява благодарение на поддържка на Национална Задужбина (Фондация) за Демокрация NED от САЩ.
За всички въпроси, инфформация и коментари, на Ваше разположение е и-майл адрес decentralizacija@protecta.org.yu .

Координационен екип на Националната Коалиция за Децентрализацията