deco  
deco
deco
deco
deco
logo
 
English language English language
deco НОВИНИ   НОВИНИ deco  
  deco
deco 2007
deco 2006
deco ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СЪРБИЯ
   
   
 

seminar

Limenke sakupljaj, okolinu sačuvaj

Sastanak niških ekoloških NVO

foto izložba
izjava o pristupanju

deco

07.11.2007.

СТАРТИРА F.L.A.R.E ПРОГРАМА

От 7 до 10 ноември в Берлин ще се проведе международна конференция, която ще бъде посветена на началото на F.L.A.R.E програма (Freedom, Legality And Rights in Europe). В конференцията ще вземат участие 100 представители на НПО от 30-ина страни. Като единствен представител от Сърбия, в конференцията, пред „ПРОТЕКТА” ще участва изпълнителният директор Милан Стефанович. Участниците на конференцията ще присъстват в отбелязването на 9 ноември, което е важна дата в развитие на демокрация в Европа, когато преди 18 години бе съборена Берлинската стена.

Целта на конференцията е създаване на мрежа организации, която през 2008 ще реализира тази програма и ще направи план за действие, т.е. реализация на тази програма. 

05.11.2007

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ-КАМПАНИЯТА “ПРОМОЦИЯ НА УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ, КАСАЕЩИ СЕ БЕЖАНЦИТЕ И ВЪТРЕШНОРАЗСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА С ФОКУС ВЪРХУ ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАЕТОСТТА И ТЯХНОТО АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“ 

      Центърът за развитие на гражданското общество „ПРОТЕКТА” в рамките на своите задължения в Сръбския съвет за бежанци (ССБ) от май до октомври месец тази година реализира проекта “Промоция на устойчиви решения, касаещи се бежанците и вътрешноразселените лица с фокус върху образованието, заетостта и тяхното активно включване“. Проектът е реализиран под формата на кампания от трите организации – членки на ССБ – „Здраво да сте”, Белград, „Новосадски хуманитарен център” и Център за развитие на гражданското общество „ПРОТЕКТА”, Ниш. Както се вижда от самото название, чрез проекта са представени някои решения и са дадени препоръки относно устойчивата интеграция на бежанците и вътрешноразселените лица чрез отстраняване на проблеми във връзка с тяхното образование и заетостта им. Центърът за развитие на гражданското общество „ПРОТЕКТА” за нуждите на този проект проведе изследване по темата „Бежанците и вътрешноразселените лица в гр. Ниш – заетостта и необходимостта от образование, обучение и преквалификация”, което е нашият принос в решаването на този тежък проблем.

25.10.2007

KРЪГЛА МАСА 
"ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ"

В четвъртък 25. октомври в Медиа Център, Белград от 11h, Център за регионализъм, Нови Сад, организира кръглата маса: "Децентрализация в контекста на новата конституция на Република Сърбия и Европейската интеграция". 

В тази кръгла маса взеха участие:

Александър Попов – Директор на Центъра за регионализъм

Оливер Дулич – Председател на Народното събрание на Република Сърбия 
Боян Костреш – Председател на парламента на АП Войводина 
Милан Маркович – Министър на държавното управление и локалното самоуправление 
Младен Йованович – Програмен директор НПO ПРОТЕКТА

24.10.2007

      ДЕН НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

Организацията на обединените нации е създадена официално на 24 октомври 1945 г., когато Хартата  е ратифицирана от повечето страни. Тогава Обединените нации имаха 51 страни-членки, включително и Югославия. Този ден се отбелязва всяка година в целия свят. Сърбия и Черна гора се присъединиха към Обединените нации на 1 ноември 2000 г. 

Целта на Обединените нации е да се установи по-близко сътрудничество между всички нации в света чрез съвместна работа върху изграждането на мира и развитието, основавайки се на принципите за равни права и самоопределяне на народите. По този начин страните получиха възможност да създадат равновесие между взаимната зависимост и националните интереси в решаването на международни проблеми. 

В момента ООН имат 191 страни-членки. Те се събират на Генералното събрание, което се превръща в едио световно събитие. Всяка страна, независимо от това дали тя е голяма или малка, богата или бедна, има право да гласува, но решенията, които се взимат на събранието не са задължителни. Но тези решения се формулират като резолюции, което е от значение на световно ниво 

Седалището на Обединените нации се намира в Ню Йорк, а площта и сградите представляват международна територия/ собственост. Обединените нации имат своето знаме, своята поща и своите пощенски марки. В Обединените нации се използват шест служебни езика: арабски, китайски, английски, френски, руски и испански. Генералният секретар е ръководител на най-високо ниво в Секретарията на Обединените нации. 

Целите на Обединените нации:

Спазване на мира в целия свят.

Развитие на приятелски отношения между страните. 
Съвместна работа с цел подобряване живота на хората, изкореняване на бедността, болестите и неграмотността в света, намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и подкрепяне на правата и совбодата на хората. 
ООН трябва да послужи като средище за помощта на страните в осъществяване на целите. 

Принципите на Обединените нации:

Всички страни-членки са суверени и равни. 
Всички страни-членки са длъжни да спазват Хартата на Обединените нации. 
Страните трябва да решават своите недоразумения по мирния начин. 
Страните трябва да избягват употреба на сила или да заплашват със силата си. 
Не се налага Обединените нации да се намесват във вътрешната работа на една страна. 
Страните трябва да помагат на Обединените нации. 

През септември 2000 г. членовете на Обединените нации, включително и 147 шефове на държавите, се събраха в Ню Йорк, с цел определяне на международни цели за началото на новия век. В резултат на тази среща е създадена Милениумска декларация, в която са поставени измерими цели, които трябва да се реализират в седемте ключови сфери: мира, сигурност и разоръжаване, развитие и изкореняване на  сиромашията, защита на околната среда, човешки права, демокрация и добро управление, защита на маргинални групи, помощ за Африка и укрепване на Обединените нации. 

В момента в Сърбия съществуват 13 организации на Обединените нации, които работят заедно с Правителството и населението по повишаване на качеството на живота в страната. Агенциите на ООН в Сърбия са: Организация на Обединените нации за храна и селско стопанство (FAO), Международен наказателен съд за бивша Югославия (IFC), Международен валутен фонд (IMF), Международна организация за миграции (IOM), Програма на ООН за човешки селища (UN-Habitat), Кабинет на висшия комисар на ООН зa човешки права (OHCHR), програма на ООН за развитие (UNDP), Висш комисар по бежанците на ООН (UNHCR), Фонд за деца към ООН (UNICEF), Представителство на ООН в Белград и Световна здравна организация (WHO). 

23.10.2007

СЪВЕЩАТЕЛЕН ОРГАН НА МЛАДЕЖКИ НПО

В конкурса, който бе обявен от Министерството на младежта и спорта за избор на членове и създаване на съвещателен орган на младежки НПО, във връзка с по-нататъшно развитие на националната стратегия за младежта, като една от десетте членки на този орган е избрана и НПО „ПРОТЕКТА”, a нейният представител в този съвет ще бъде Милан Стефанович, изпълнителен директор.

17.10.2007

СВЕТОВЕН ДЕН НА БОРБАТА СРЕЩУ БЕДНОСТТА

Центърът за развитие на гражданското общество „ПРОТЕКТА“, Ниш, на 17.10.2007 г. организира една акция, с която отбеляза Световния ден на борбата срещу бедността. От 12 до 14 часа на Обреновичева улица пред ТПЦ Калча се проведе акцията под мотото '’Кой казва, че не можем’’. По време на самата акция доброволците на „ПРОТЕКТА” разпространяваха информационни материали на населението във връзка с този ден. Тази година честването на 17 октомври е посветено на намаляване на бедността между млади хора. Акцията е организирана в сътрудничество с Група 484, Белград и с подкрепа на Oxfam.

По този повод бе организиран и инфо-щанд, с който Гражданска инициатива за заетост, Посредническа агенция по заетостта за социално слаби лица, целеше да  запознае населението на гр. Ниш с най-нови дейности и го покани да вземе активно участие. 

Планирали сме след акцията да сe проведат редица срещи с представители на частните и държавните фирми с цел събиране на информация за техните дейности във връзка с политика по осигуряване на заетостта за младежите. Същто така по време на тези срещи от представителите на бизнес-сектора ще поискаме предложения за подобряване на принципа за активна политика по осигуряване на заетостта за млади хора, като един вид на социално отговорна работа.

На кръгла маса по тема „Възможности за заетостта на маргинализирани категории млади хора“, която ще се проведе към края на октомври месец в гр. Ниш, с участие на предприемачи, местното самоуправление и НПО-и, ще се разглеждат препоръки във връзка с осигуряване на заетостта от маргинализираните групи на млади хора, които би трябвало да се включат в изработване на местна стратегия за осигуряване на заетостта на младежите. 

 11.10.2007

ПРОВЕДЕ СЕ I ТРЕНИНГ МОДУЛ В ГР. ПИРОТ

В рамките на проекта “Oт Ниш до Своге – туризъм между приятели и добри съседи" в Планинския дом ’Tигър’’ от 11. до 13.10.2007 г проведе се първи тренинг модул. Този тренинг модул е един от трите, които ще бъдат организирани в рамките на проекта. Темата на този тренинг беше “Писане на проекти и развитие на проектните идеи”. На тренинга взеха участие представители на общината, градски обществени предприятия и неправителствени организации. Целтта на този тренинг е, освен усъвършенстване на техниката за изработване на самите проекти, изграждане на капацитет за сътрудничество и представяне на този модел за съвместно излизане пред трети институции или донори.

На този тренинг модул също така е предаден опит на Република България, който представи господин Николай Ненчев, директор на Природния парк «Врачански Балкан» от Враца.

Планирали сме следващият тренинг модул да се проведе в първата половина на месец ноември.

10.10.2007

"ПЪТИЩА КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА"

      На 10.10.2007 г. в организация на Министерството на младежта и спорта (MМС) в Белград се проведе конференцията "Пътища към младежката политика". 

Основна тема на конференцията беше развитие на Националната стратегия за млади хора, която MМС иска да реализира съвместно с неправителствени организации. 

Конференцията откри Министерката за младежта и спорта – Снежана Самарджич - Маркович, a на конференцията пред НПО "ПРОТЕКТА" взе участие изпълнителният директор Милан Стефанович. Програма на конференцията мое да видите тук. 

01.10.2007

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВИЯТ ТРЕНИНГ МОДУЛ

      В рамките на проекта “Oт Ниш дo Своге -  туризъм между приятели и добри съседи" в Регионалния център за професионално развитие на заетите в сферата на образованието в гр. Ниш от 26. до 28. 09. 2007 бе проведен I тренинг модул. Този тренинг модул е един от трите модула, които ще се организират в рамките на проекта. Темата му беше “Писане на проекти и развитие на проектните идеи”. На тренинга присъстваха представители на нишките общини, на градските обществени предприятия и на неправителствените организации. Първият тренинг модул в Пиротския окръг ще се проведе от 11. до 13. 10. 2007 г. в гр. Пирот.

21.09.2007

MЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МИРА

Прожекция на документалния филм „Един ден мир” в повече от сто страни на света, Маршируване за мир, Международен фестивал на мира, Дръвче за мир са само някои от мероприятията, с които вече повече от шест години се отбелязва Международният ден на мира, с крайна цел намаляване и изкореняване на конфликтите и насилието по света. Тези дейности днес се множат и придобиват по-голяма популярност, a години наред всичко започва с биене на камбаната на мира и с едноминутно мълчание в седалището на ООН.

Всъщност, началото на тази традиция се поставя през 1981 г. по инициатива на Коста Рика, а през 2001 г. самото начинание придобива по-голям размах. Тоест, на 7. септември 2001 Общото събрание на ООН единодушно приема Резолюция 55/ 282 и оттогава 21. септември се чества като Международен ден на мира и прекратяванео на огъня. Всичките страни-членки на ООН са длъжни всяка година да участват активно в отбелязването на този ден.

На 21 септември миналата година в повече от двеста страни се проведоха около 3500 мероприятия, в които се включиха няколко милиона души. Гласът на борците за мир се чува все по-ясно, но въпреки това много огнища на конфликти още не са потушени, а някои тепърва се разпалват. Това обаче не означава, че трябва да се обезсърчаваме, напротив, трябва да продължим да действаме в тази посока, защото не можем да вървим напред, нито да говорим за едно цивилизовано гражданско общество без мир.

Понеже и ние сме насочени към гражданското общество, и ние ще вземем активно участие и ще дадем своя принос в отбелязването на този ден. Членове и доброволци на Центъра за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА ще се съберат в петък, 21.9.2007, в 12 ч в офиса на организацията и всеки един от нас ще напише своето послание за мира. Всичките послания след това ще сложим на сайта на ПРОТЕКТА (www.protecta.org.yu) и ще ги преведем на английски и български език. Разбира се, че ние и нататък, както и до сега, с нашето общо становище и действия по директен или индиректен начин, ще подкрепяме мир в света и еднакви права за всички.         

20.09.2007

КРЪГЛА МАСА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА

В четвъртък 20.09.2007 в Медиа Център Ниш бе организирана кръгла маса и презентация на проекта “Подкрепа на процеса на реадмисия чрез ефективна реинтеграция на лица, завърнали се от Западна Европа в Сърбия”  

Тази кръгла маса бе организирана от Центъра за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА и партньорите на местно равнище – „Групата 484”, „Сръбския демократически форум” и „Европейската перспектива”. Европейският съюз оказва финансова подкрепа на проекта. В следващите две години няколко хиляди лица, завърнали се от Западна Европа в Сърбия и Черна гора въз основа на договора за реадмисия, ще получават чрез проекта информационна и правна помощ, а също така - психосоциална и икономическа подкрепа.

На кръглата маса бяха представени целите и дейностите по проекта, както и анализ на социалноикономическото положение на лицата, завърнали се от Западна Европа въз основа на договора за реадмисия. Кръглата маса предизвика широк интерес и на нея присъстваха много граждани. В нея взеха участие и представители на градското управление на гр. Ниш, на градските общини Палилула, Пантелей и Нишка баня, на Центъра за социална работа, Центъра за защита на децата, за социална и основна защита, на Философския факултет, Червения кръст, „Човеколюбието”, MPDL, „Щастливите семейства” и Фонда за микроразвитие.  Работата на кръглата маса бе отразявана от слединте медии: „Народне новине”, НТВ, РТВ Belleamie, ТВ 5.

18.09.2007.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА АКТИВНОСТ

Групата „Хайде да...“ – Белград, в сътрудничество с НПО Център за младежка работа – Нови Сад и НПО Протекта – Ниш, стартира проекта "Социална отговорност на предприятията, целяща стимулиране на младежката активност", който цели да предоставя информация на младежките НПО и на представителите на бизнес сектора за възможности за взаимно сътрудничество, както и да организира съответното обучение.

Благодарение на проекта младежките НПО ще имат възможност да се запознаят с идеята за социално отговорна работа и с възможностите за създаване на дългосрочни партньорства с бизнес сектора, които биха им позволили да намират финансова и друга подкрепа за проектите си. От своя страна представителите на бизнес сектора ще имат възможност да се запознаят с примери на добри практики по отношение на социално отговорна работа в Сърбия.

Цялата необходима информация относно този проект, както и апликационна форма за обученията, които ще се организират през октомври и ноември 2007 година, може да намерите на страницата www.hajdeda.org.yu

Проектът получава финансова подкрепа от Комисията за демокрация към Американското посолство в Белград.

20.08.2007.

НАШИЯТ ВТОРИ „RЕТRЕАT”

В периода от 14 до 18 август 2007 г. в Баина Баща под мотото „Поемане на отговорността“ се проведе вторият „retreat” на „ПРОТЕКТА”. В retreat-а взеха участие деветнайсет работещи в „ПРОТЕКТА” от Ниш, Пирот и Враня.

Всички дейности се провеждаха с цел институционалното укрепване на организацията и изграждане на капацитета на персонала..

Изхождайки от досегашното състояние на организацията, чрез открити разговори и дискусии, стигнахме до извода в какви посоки трябва да се развива тя за в бъдеще. Някои от темите, по които говорихме са: лидерство, работа в екип, бъдещи проекти, 10 години на „ПРОТЕКТА”, финанси, програмни области...

Приложихме теорията и на практика – директори на съпътстващите дейности (рафтинг по река Дрина, пътуване с влак по „Шарган”, обиколка на етно село Мечавник и Терзича авкия и т.н.) бяха онези членове на организацията, които до момента не са имали възможност да управляват.

На срещата бяха раздадени конкретни задачи и всеки един от членовете на „ПРОТЕКТА” е отговорен за тяхното изпълнение.

13.08.2007.

ПЪРВИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД ЗА АКТИВНО ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

Център за развитие на гражданското общество „ПРОТЕКТА” от Ниш в понеделник, 13.8.2007 г., в периода oт 12 до 14 ч., на Обреновичева улица пред ТПЦ Калча, организира информационен щанд, чрез който бе представена Гражданска инициатива зa заетостта (ГИЗ), като първа агенция от този тип, която се занимава с оказване на безплатна помощ при намиране на работа за социално слаби лица. Агенцията е създадена като резултат на проекта Социално предприятие – Посредническа агенция по заетостта, който се реализира в сътрудничество с Центъра за социална дейност и Националното бюро по труда. Проектът е финансиран от италианското правителство, под патронажа на UN-HABITAT и се осъществява в рамките на SIRP Програма за настаняване и дълготрайно интегриране на бежанците в Сърбия. В продължение на два часа на информационния щанд доброволците разделиха на гражданите промоционен материал. Самата манифестация беше отлично приета и подкрепена от голям брой медии и от самите граждани. Информирахме обществеността и за провеждане на нови информационни щандове, чрез които гражданите ще получават информация за работа на ГИЗ, а също така ги поканихме да се регистрират в нашата база данни и по този начин да подкрепят тази идея. 

10.08.2007.

СЪС СТАНДАРТИ КЪМ ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Център за развитие на гражданското общество „ПРОТЕКТА” с партньорска организация GREEN WORLD от Прешево в периода от 8 до 10 август 2007 г. организира тридневен семинар по тема HACCP стандарти. Лекциите се проведоха в Малката зала на Община Прешево. Заинтересоваността на участниците и медиите беше на високо ниво. Проектът бе подкрепен от EAST-WEST INSTITUT, a реализиран от „ПРОТЕКТА” Ниш, GREEN WORLD Прешево и FENIKS Куманово.  

09.08.2007

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

В неделя, 12. август, се отбелязва Международният ден на младежта. Тази година за пръв път този празник се чества официално и в Сърбия под патронажа на Министерството на младежта и спорта на Република Сърбия.
Партньори на Министерството в отбелязването на тази важна дата са и участниците в кампанията „Всички различни – всички равни”, които ще организират честването на Международния ден на младежта в градовете: Белград, Ниш, Суботица, Заечар и Чуприя.
„ПРОТЕКТА”, в сътрудничество с Ученическия парламент на Училището за бизнес администрация, ще организира промоция на Международния ден на младежта в гр. Ниш в неделя - 12.08. от 11 до 13 ч., на централния площад („на коня”) с подходяща програма и богат информационен и образователен материал.  
Каним всички млади хора и други, които се чувстват такива, да се присъединят на 12 август към организаторите в отбелязването на тази важна дата.

12.07.2007

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

Център за развитие на гражданското общество „ПРОТЕКТА” на 12.7.2007 година в залата на Медиа Център Ниш организира прес-конференция, с цел промоция на създадената Посредническа агенция по заетоста.

Агенцията е създадена като резултат на проекта Социално предприятие – Посредническа агенция по заетостта, финансиран от италианското правителство, и под патронажа на UN-HABITAT. Проектът се осъществява в рамките на SIRP Програма за настаняване и дълготрайно интегриране на бежанците в Сърбия. Дейностите по проекта, който ще се провежда в сътрудничество с Националното бюро по труда и с Центъра за социална дейност, са насочени към оказване на безплатна помощ при намиране на работа за социално слаби лица.

На конференцията присъстваха: Любиша Симонович, съветник на кмета на гр. Ниш, Джордже Мойович, национални директор на UN-HABITAT, а също така и представителите на Центъра за развитие на гражданското общество – Деян Милошевич, мениджър по проекта, и Йелена Йовичевич, PR по проекта. Планирали сме да проведем нови прес-конференции, чрез които да информираме обществаността за по-нататъшните дейности на Агенцията. 

20.06.2007

ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА КАМПАНИЯ

В рамките на хилядната министерска среща на Съвета на Европа и кампанията Всички различни – всички равни в събота 23 юни 2007 oт 11 часа пред Дома на Народното събрание на Република Сърбия (бившето Съюзно събрание) ще бъде организирано ключово събитие в тази кампания в Сърбия. Програмата се осъществява с подкрепа на Министерството на външните работи, Министерството за младежта и спорта на Република Сърбия и на канцеларията на Съвета на Европа в Белград. Това събитие – срещата на съвета на министрите - ще продължи от 21 до 23 юни в Белград и е резултат от инициативата на госпожа Сладжана Прица, посланик на Сърбия към Съвета на Европа. В приложение можете да намерите програма за съботата, както и съобщение за обществеността. По този начин каним всички заинтересовани лица да се присъединят към нас и  със своето присъствие да подкрепят тази манифестация.

20.06.2007

СРЕЩА НА ПРЕДПРИЕМАЧИ В ГРАДСКА ОБЩИНА МЕДИЯНA

Представителите на Центъра за развитие на гражданското общество "ПРОТЕКТА"  - Милияна Станкович и Ненад Стоянович присъстваха на срещата на предприемачите от регион Перник и от Нишавския окръг в рамките на проекта „Изграждане на местен капацитет“, който реализира Регионаленият център за развитие на малките и средните предприятия и предприемачеството в Ниш. На тази среща присъстваха около 50 представители на малките и средните предприятия от България и Сърбия. Проектът се осъществява в рамките на програма „Добросъседство България – Сърбия“ и цели да създаде бизнес мрежата в трансграничните области.

10.06.2007

РАЗВИТИЕТО НА ТРЕТИЯ СЕКТОР – КРАЧКА КЪМ БЪДЕЩЕТО“

Представителите на Центъра за развитие на гражданското общество – ПРОТЕКТА, Младен Йованович и Ненад Стоянович в събота, 09.06.2007 година в Соко баня участваха в конференцията: „Развитието на третия сектор – крачка към бъдещето“ и на участниците на тази конференция предадоха своя опит за третия сектор на Унгария и Австрия, които те получиха чрез тригодишен проект - изграждане капацитета на НПО в Сърбия в организация на DemNET фондация от Унгария и Pontis фондация от Словакия. Организаторите на конференцията и създателите на едноименния проект са: Сдружение за развитие на креативността Aлексинац, OK Ниш, Urban In Нови Пазар и Panonija Нови Сад. PP презентации на нашите представители можете да свалите оттук:

09.06.2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА

На 09. 06. 2007 в Регионален център за професионалното развитие на работещите в образованието проведе се трибуна, на която беше представен проектВключващо образование – от практики към политиките. На трибуната е представен документът Посоки на развитие на образованието и възпитанието на децата и учениците с увреждания и затруднения в развитието, както и Предложение за декларация за осъществяване на правото за образование за всички деца, които Местен екип за включване от Ниш, чийто член е и ПРОТЕКТА, ще предаде на Парламента на град Ниш със заповедта в дневния ред на заседанието на Парламента на града да се включи приемане на Декларацията. Участниците На трибуната участваха представители на сдружения, институции/ организации, интересуващи се от въпросите на включването. В течение на трибуната сдруженията, които до тогава не бяха подписали писмото за подкрепа на декларацията, тогава го подписаха. ПРОТЕКТА също подкрепи тази декларация и като членка на LIT, и като организация, която се занимава със защита на детските права.

08.06.2007

"И АЗ СЪМ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ"

На 08. 06. 2007 г. в периода oт 15 - 16 часа, на площада Освобождение се проведе акция “И аз съм за декларация”. Акцията проведе Местен инициативен екип – LIT, чийто член е и ПРОТЕКТА, в сътрудничество със СОУ “14-ти октомври”, и с децата от други училища. В течение на тази акция разделихме 2500 информационни флаери. В тази акция взеха участие и членовете на ПРОТЕКТА.

01.06.2007

НАЧАЛО НА НОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Представителите на ПРОТЕКТА – Милан Стефанович, Ненад Стоянович и Биляна Васич в петък 01.06.2007 в София проведоха среща с представителя на българската издателска къща "Балканите", господина Георги Гроздев. На срещата беше уговорено сътрудничество чрез бъдещи съвместни проекти в сферата на културния обмен, с ударение върху публикуването и промоцията на класици на българската и сръбската литература.

01.06.2007

ПРИЕТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СРЪБСКИТЕ НПО В СФЕРАТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

На втората работна среща на НПО групи за Енергетиката, която се проведе на 26.05.2007 година в Шимановци в помещенията на централата "Тесла", приета е Декларация на сръбските НПО в сферата на енергетиката, която е основа за съставяне на резюме за официални документи на Шеста Министерска конференция. Една от страните, подписали декларацията е и НПО ПРОТЕКТА. Шестата Министерска конференция ще се проведе през месец октомври в Белград и това ще бъде най-голямата екологична проява тази година в Европа, на която ще присъстват представители на правителството и неправителствените организации от петдесет страни от Европа, САЩ и Канада. Текста на декларацията можете да свалите оттук.

31.05.2007

ПРОВЕДЕНА Е ПЪРВА СРЕЩА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА “OТ НИШ ДO СВОГЕ”

В четвъртък 31. 05. 2007 в тържествената зала на парламента на община Пирот се проведе първата мотивационна среща в рамките на проекта “Oт Ниш дo Своге”. На срещата присъстваха 19 представители от различни институции и организации от Пиротския окръг, които се занимават с опазване на околната среда и с устойчиво развитие на територия на Стара планина. След презентацията на планираните дейности по проекта "Oт Ниш дo Своге -  нa туризъм между приятели и добри съседи" мениджър по проекта Драган Петкович и координатор по проекта Драган Ташков запознаха участниците с подробностите на този етап на проекта, т.е. с предстоящия семинар и обучение за участниците.

30.05.2007

ПРОВЕДЕНА Е ПЪРВА СРЕЩА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА “OТ НИШ ДО СВОГЕ”

В сряда 30.05.2007 в Медиа Център се проведе първата мотивационна среща в рамките на проекта “Oт Ниш до Своге”. На срещата присъстваха представители на местни власти, институции и НПО, които работят за опазване на околната среда. На срещата е представен проектът, неговата основна идея, и планирани дейности. Тогава поканихме участниците да вземат участие и в семинара с цел изграждане на местен капацитет.  В семинара ще се включат български и сръбски треньори, а семинарът ще се отнася до европейски фондове и програми, осъществяването на проекти и развитието на територии чрез туризъм.

09.05.2007

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
- БЕЛЕЖКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 

Европа празнува 9 май като Ден на победата срещу фашизма и Ден на Европа. Смятаме, че това е удобен случай да припомним на гражданите в Сърбия, че поради фашизма и нацизма са извършени най-големи престъпления срещу човечеството през 20 век. Независимо от това, че са изминали повече от 60 години от победата срещу фашизма и всички европейски страни отдавана са започнали да осъществяват интеграционни процеси, действителността в Сърбия е съвсем различна:

  • Преговори за влизане в ЕС са спряни повече от една година,
  • Държавни институции на централно ниво не съществуват от ноември месец 2006 година,
  • Речта на омразата все повече прониква в Сърбия, дори и в парламента,
  • Свобода на речта и свобода на медиите е сериозно застрашена, чрез постоянен натиск и брутални нападения срещу журналисти,
  • Отново се оформят паравоенни формации и това става без адекватна реакция на държавата и правосъдието,
  • Политически партии функционират не обръщайки внимание на интересите на населението, при това вземат решения, които оставят дългосрочни последици върху бъдещето на населението в Сърбия...

Всичко това се случва в страната, която е преживяла много последици от фашизма и нацизма, и която през деведесетте години е участвала в едно със сигурност най-ужасно страдание в Европа след Втората световна война. Всичко това се случва в страната, която все още не се е преборила със своето минало. И може да звучи парадоксално, че всичко това се случва в страната, която започва своето председателство в Съвета на Европа.

Тази дата е удобен случай да припомним, че е необходимо да се противопоставим на всичко, което напомня фашизма и нацизма, на всички онези ценности, които водят нашето общество към повторна (само)изолация и чувството, че целият свят е настроен отрицателно срещу нас и най-сетне като обществото да се определим дали Сърбия иска да бъде част от европейското семейство, с всички ценности, които получава чрез това, или ще доживеем оживяване на деведесетте години: едностранно мислене, изолация, сиромашия, инфлация, егзекуции, диктатура в университета, системно унищожаване на медии, насилие, преступления...

Саша Милкович – Медиа Център Ниш
Драган Джорджевич – Съвет за човешки права – Ниш
Младен Йованович ПРОТЕКТА Ниш

06.04.2007 г.

СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СРЪБСКИЯ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПО ПРОЕКТА "ХОРАТА В РЕАДМИСИЯ: УКРЕПВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРАКТИКИТЕ В СЪРБИЯ"

С финансовата подкрепа на Европейската комисия чрез програма EIDHR, Сръбският съвет за бежанците от 17 март 2007 стартира осъществяването на едногодишния проект. Целта на проекта е укрепване капацитета, както на хората от правителствени, така и от неправителствени организации, които оказват помощ на лицата, които са били нелегално в чужди страни и трябва да се върнат въз основа на споразумението за реадмисия с Европейския Съюз. В предстоящите 12 месеца ССБ ще организира шест двудневни обучения за двадесетина служители от местните администрации и активисти на НПО в Белград, Нови Сад, Ниш, Суботица, Нови Пазар и Крагуевац. Също така, експертният екип на ССИ ще състави и справочник с информация за процеса на реадмисия, правата на завърналите се лица и препоръки за местните администрации и другите заинтересувани страни за начини на ефикасна хуманитарна работа върху проблемите на тези хора. ССБ ще действа съвместно с медиите за изграждане на гражданската съвест за последиците от дискриминацията на лица, които са принудени да се върнат от западноевропейските страни. Дейностите по проекта ще бъдат осъществявани от Секретарията на ССБ, Групата 484, Центърът за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА, Хуманитарният център от Нови Сад и Сръбският демократчески форум, с подкрепа на останалите членки на Съвета и в тясно сътрудничество с други организации в Сърбия, които се занимават с тази проблематика.
Ако искате по-поддробно да се запоънаете с този проект, пишете на: program@ssi.org.yu

22.03.2007 г.

СВЕТОВНИ ДНИ НА ГОРИТЕ И ВОДАТА

В света днес и утре се чества Денят на горите и на водата.

Световният ден на горите чества се от 1976 г., по инициатива на Обединените Нации, поради значението и ролятя на горите в опазване на околната среда. По повод Световния ден на горите предприятие "Сърбия-гори" днес в 17 града в Сърбия ще подарява фиданки и ще дава съвети за тяхото отглеждане, защита и запазване. Целта на дейността е повишаване на концентрация на чистия въздух и подобряване на живота на населението.

От "Сърбия-гори" апелираха гражданите да не палят плевели и сухи треви на земеделските парцели, с цел защита на горите, овощните градини и местата в близост до горите, да не палят огън близо до горите и не хвърлят смет и лесно запалими вещества.

Тема на тазгодишния Световния ден на водата е борба с липсата на вода и осигуряване на достатъчно количество чиста вода, която е необходима за всекидневния живот.

Генерално събрание на ООН определи период от 2005 до 2015 г. като десет години за дейност "Вода за живот", a през 2005 г. е установен Световния ден на водата.
Световният фонд за опазване на околната среда опубликува доклад, в който се съдържа предупреждение, че в следващите десетилетия би могли да бъдат унищожени много реки в света, което ше предизвика сериозната липса на вода и унищожаване на голям брой риби и други животни и растения.

Фондът апелира на правителствата да проявят повече усилия за опазване на реки, езера, водни пространствия, които осигуряват питейна вода за милиони души, храна и вода, неоходима за земеделието.

Според данни от този доклад, само 21 от 177 най-дългите реки на планета свободно текат от извора до устието, а язовирните стени и други видове постройки унищожават местообитания на рибите и други животни, променяйки по този начин тяхното естествено течение.

Тъй като броят на населението в градове близо до реките се увеличава, има нужда от все повече вода за да се задоволят неговите потребности, a глобалното затопляне, както се очаква, в голямата степен ще застраши риболова в регионите като Африка, където дори и най-малките температурни промени могат да предизвикат спад на нивото на водите и да намалят продуктивността в рибарския сектор, е изтъкнато в доклада.

21.03.2007 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА НОВИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ДОБРОСЪСЕДСТВО" НА EС

Координаторите на два току що одобрени проекта в рамките на програма "Добросъседство" на ЕС, която реализира Европейска агенция за реконструкция, във вторник, 20.03.2007 г. в голямата зала на СО Пирот направиха презентация на своите проекти.

Става дума за проектите:

    * Изграждане на капацитет за трансграничния обмен и сътрудничество между малките и средни предприятия от Пиротския, Нишкия, Ябланичкия и Пчинския окръзи, както и от окръг Монтана в България;

    * От Ниш до Своге, на туризъм между приятели и добри съседи.

Презентацията беше много добре посетена от страна на местната власт, представители на малки и средни предприятия от Пиротския окръг, от институциите, които се занимават с опазване на околната среда, от медии, както и от НПО.

21.03.2007 г.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ДЕН ЗА ЕЛИМИНАЦИЯ НА РАСОВАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ

"Обединени в борбата срещу расизма: равенство, достоинство, справедливост” –  под този девиз всяка година на 21 март се чества Световния ден на борба срещу премахването на расовата дискриминация. В този ден 1960 г. полицията в Sharpeville, Южна Арфика, уби 69 души (включително жени и десетина деца) и 180 души бяха ранени по време на мирни демонстрации в този град. Повече от 80% от убитите са застреляни в гърба.

7000 души се събраха в този ден мирно да протестират срещу режима на апартейд и въвеждане на зaкона за задължително носене на адресна карта, при което от всички африканци се искаше да я носят през цялото време със себе си, давайки по този начин възможност на властите да ограничат и контролират тяхното движение. Всеки, който нямаше карта беше арестуван с възможност да бъде в предварителния арест до 30 дни.

Кървопролитието в Sharpevillе беше причината Генералният секретариат на ООН да определи 21 март като Международен ден за премахване на расовата дискриминация и да отправи апел към международната общност да удвои усилията си за да се елиминират всички видове на расовата дискриминация (вижте UN Resolution 2142 (XXI)).

През 1989 г. Канада стана първа страна в света, в която се проведе национална кампания посветена на 21-и март. Канадските специалисти създадоха уеб сайт, който да поддържа събитията във връзка с този ден и чрез който тези дейности получават финансова подкрепа на годишното ниво.

Обединените Нации подкрепят Комитета за премахване на расовата дискриминация - Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD). Това е орган, който се състои от независими експерти, които наблюдават провеждането на конвенцията за премахване на всички видове расова дискриминация от страна на държавите, подписали конвенцията. Представители на този орган се срещат в Женева, където през годината се провеждат две редовни заседания, които продължават три седмици. Освен това се публикуват техните мнения в контекста на човешките права, по-известни като генерални препоръки (или обобщени коментарии), по тематичните въпроси и се занимават с организирането на тематичните дискусии. За повече детайли във връзка с работата на този орган посетете техния сайт.

И другите неполитически организации присъединиха се към тази борба. FIFA за пръв път организира Международния ден за премахване на расизма от футбола на 7 юли 2002 г. След извънредния конгрес, който се проведе в Буенос Айрес през 2001 г. FIFA реши да продължи да организира такива дейности. През 2005 година на Световното първенство по футбол в Германия две полуфинални срещи, както и четвъртфинални мачове на Световно първенство за футболисти до 21 години, бяха предшествани със специални събития. Тоест, преди началото на всеки мач, двама капитани изпращаха декларация за присъда и премахване на расовата дискриминация във футбола с ясно послание “Не на расизма”. Всички членове на екипите, а също така и съдиите преди началото на мача позираха пред банър с надпис “Кажете не на расизма", което беше част от официалния протокол на мача.

Същият ден във френски ежедневеник "Libération", който имаше сътрудничесво с Beneton в хуманитарните дейности като “Обединените  цветове на Beneton – промоция на равенство и разлики”, както и италиански вестник "Il Manifesto", целия текст на заглавните страници  беше с бели букви върху черния фон.

21.03.2007 г. Aктуално!

КОНФЕРЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

            Национална Коалиция за Децентрализация през март 2007 година представя приключването на първа фаза на работа върху публичното убеждаване за децентрализация, благодарение на подкрепата, която получихме от National Endowment for Democracy (NED) от Вашингтон. Както вече е изтъкнато, заключителната дейност на тази първа фаза на работата представлява конференция на Националната Коалиция за Децентрализация.

            Каним Ви със своето присъствие и активно участие в конференцията “Децентрализацията като опорна точка за понататъшното развитие на Сърбия”, която ще се проведе от 28 март дo 30 март 2007 в Ниш (на територията на градската община Нишка баня), да покрепите усилията ни за създаването на условията за реалната децентрализация на Сърбия, основана върху идеята за равностойно положение на всички граждани. Планирали сме конференцията да бъде интерактивна, да спомогне за по-доброто разбиране на специфичните потребности от децентрализация на различните райони на Сърбия, с децентрализация и техники за публичното убеждаване - като ключови теми на дискусии и работа.

            Заради ограничения брой участници, молим Ви до четвъртък 22.03.2007 да изпратите Вашата заяавка за участие в конференцията. Заявката може да изпратите на:

  • E-mail: decentralizacija@protecta.org.yu;
  • Тел./факс: 018/ 522-788, 514-360, 514-361

            Заявката трябва да съдържа основни данни относно организацията и нейния представител, (Име, адрес, град, телефон за контакт, и-майл на организацията; име, фамилия и данни за контакт с представителя),  както и специални условия във връзка с настаняването и храната (имаме предвид затруднено физическо движение или ако евентуално сте вегетарианец). Предупреждаваме, че организаторът поема разходи за пътя, настаняването и храната.

19.03.2007 г. Актуално

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

            Неправителствената организация ПРОТЕКТА вече осъществява проект – Бюро за посредничество в осигуряване на заетостта – Социално предприятие. В рамките на този проект ПРОТЕКТА цели да намери работа на социално слаби лица, преди всичко на бежанци и разселени лица, както и на лица от сферата на дейност на Центъра за социални услуги „Свети Сава“ и от Национално бюро по труда.

            В течение на проекта ще създадем база данни за безработните лица, които активно търсят работа, които ще бъдат нашите приоритети в осигуряването на работа.

            Повече информация можете да намерите в офиса на ПРОТЕКТА, в Калча ламела Б локал 42. Също оттук можете да вземете формуляри за заявка. Попълнете формуляра и го изпратете на: posao@protecta.org.yu, за да включим и Вашите данни в борсата на безработни лица.

            Проектът се финансира от италианското правителство, a партньори по проекта са UN Habitat Белград, Център за социални услуги „Свети Сава“, Национално бюро по труда, филиал Ниш, както и сдружение на студентите AISEC.

19.03.2007 г.

СЪБИРАЙ КОНСЕРВИ, ПАЗИ ОКОЛНАТА СРЕДА

            Центърът за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА, стартира осъществяването на програма «СЪБИРАЙ КОНСЕРВИ, ПАЗИ ОКОЛНАТА СРЕДА» в Ниш. Тази програма ПРОТЕКТА реализира в сътрудничество с ReCAN Фонд за събиране и рециклиране на консерви.

            В рамките на програмата «СЪБИРАЙ КОНСЕРВИ, ПАЗИ ОКОЛНАТА СРЕДА» членовете на ПРОТЕКТА Екотийм в 20 нишки основни училища ще организират над 40 семинара. Основната цел на тези семинари е на младежите да се представи тази програма за събирането на консерви, както и да доразвием тяхната активна позиция за нуждата от рециклирането.

            Най-успешните училища, т.е. онези, които съберат най-много консерви, ще бъдат награждавани всяка година с участие на най-добрите ученици в “Зелените училища”, т.е. в eкo-лагери.

19.3.2007 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯПРОУЧВАТЕЛНО ПЪТУВАНЕ В БРЮКСЕЛ

            В рамките на проекта “След разширяването – още една граница“ в организацията на CEMIR - Белград и ECAS - Брюксел двама членове на ПРОТЕКТА – Драган Петкович и Марко Дошляк бяха участници в проучвателно посещение в Брюксел от 12 до 17.03.2007 г. Целта на това пътувание на екип от 26 опитни членове на НПО от цяла Сърбия беше на мястото да се запознаят с начина на работа на европейските институции и организации. По програмата беше предвидено посещение на Европейския парламент, на борда на директорите на Европейската комисия за разширяването и социалната политика, от дипломатическите представители на Сърбия в NATO и EU, ECAS като партньор по този проект, също и другите организации, които са посетени от участниците спрямо техните програмни определения и предпочитания: Amnesti International, Human Righst Watch, Youth Forum, Inclusion Europe...

15.03.2007 г. Aктуално!

БЕЗПРИНЦИПНИ КОАЛИЦИИ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ В СЪРБИЯ

            Имайки предвид актуалния политически момент, преговорите за новото правителство и появяването на "нулевия принцип" ПРОТЕКТА събра най-новите данни за безпринципни коалиции на местно равнище в Сърбия. Документът с данните може да се свали оттук.

15.03.2007 г. Актуално!

КОАЛИЦИИ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ В СЪРБИЯ

ПРОТЕКТА и СeSID Ниш през януари и февруари 2007 събраха данни за управляващите коалиции във всички общини в Сърбия. Документът с тези данни може да се свали оттук.

04.03.2007 г.

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕСТНИТЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

            С организацията на ПРОТЕКТА, в сряда, 07 март 2007 г. в голямата зала на градската община Медияна ще се проведе среща по тема: „Сътрудничество между местните самоуправления и неправителствените организации“. Срещата има международен харектер - освен представители на нишките градски общини и неправителствените организации от Ниш, гости/домакини на тази среща ще бъдат представители на организации от Унгария (DemNET Foundation) и Австрия (Hilsfwerk).

            На срещата ще бъдат представени модели на сътрудничество между НПО и местните власти в Унгария и Австрия, както и възможности за сътрудничество между нишките НПО и градските общини.

09.02.2007 г.

"СЪБИРАЙ КОНСЕРВИ, ПАЗИ ОКОЛНАТА СРЕДА "

            Днес в 14 часа, в офиса на ПРОТЕКТА, ще се проведе среща на 20-те представители на основните училища, които участват в акцията "СЪБИРАЙ КОНСЕРВИ, ПАЗИ ОКОЛНАТА СРЕДА". Тази програма с помощта на ПРОТЕКТА в Ниш, реализира Фонд за събиране и рециклиране на консерви ReCAN от Белград. На срещата ще вземе участие и техният представител, координатор по този проект, Елена Киш.

            Фондът осъществява Програмата за събиране на консерви в училищата, като една постоянна дейност, която съдържа два компонента:

    * Обучение – провеждане на семинари в училищата, представяне на обучителния материал, който се състои от две брошури, за долни и горни класове от основните училища, дипляни и плакати,
* Дейности с цел събирането на консерви, като училищата ще получават всичко, което е необходимо за изхвърляне на консервите (специални кутии, пликове, големи чували и др).

08.02.2007 г.

КРЪГЛА МАСА
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСИТУЦИЯ И РАБОТА НА ОМБУСМАНА В МУЛТИЕТНИЧЕСКИТЕ  МЕСТНИ ОБЩНОСТИ"

            С организацията на Центъра зa регионализъм от Нови Сад и Центъра за развитие на гражданското общество – ПРОТЕКТА от Ниш, с подкрепа на Шведски хелзински комитет, в понеделник, 12 февруари в Media Център Ниш, ще се проведе кръгла маса “Изграждане на институция и работа на омбусмана в мултиетнически общности”.

            Целта на провеждане на тази кръгла маса е да се представят резултатите на проекта МЕСТНИ ПОЛИТИКИ В МУЛТИЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ, както и Препоръки за изграждане на институция и работа на омбусмана в мултиетническите местни общности, които са получени в рамките на този проект. Тази кръгла маса ще бъде шанс да се проведат разговори между представителите на някои общини (представители на града, градските общини и общините от региона) за възможностите за прилагане на тези препоръки в техните общности.

            В работата на кръглата маса ще участват представители на местните самоуправления, на МВР, правосъдие, НПО, както и медии от нашия регион.

07.02.2007 г.

СРЕЩА НА НИШКИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ НПО

            В офиса на ПРОТЕКТА в сряда 07.02.2007 беше проведена втора среща на екологичните НПО, които работят на територията на град Ниш. На срещата присъстваха представители на общо 14 НПО. Като най-важни изтъкваме следните заключения: Сппразумение на следващата среща (сряда 14.02.2007) всяка от заинтересуваните организации да предложи своите представители за Националния комитет за избор, за конференция на НПО и Министърска конференция в Белград, през октомври 2007. Да се възползваме от политическата ситуациа, в която в момента се намира Сърбия и спешно между екологичните НПО да се проведе инициатива за създаване на Министерство за екологията и опазването на околната среда между народните представители в парламента и от страна на бъдещето правителство на Сърбия.

07.02.2007

ЕВРОПЕЙСКИ ИНТЕГРАЦИИ

            Двама представители на ПРОТЕКТА – Марко Дошляк и Драган Петкович, в рамките на проекта "След разширяването – още една граница", който се осъществява от Центъра за мир, и се финансира от Европейска агенция за въстановяване на 10 март 2007 г. ще участват в проучвателно пътуване в Брюксел, с целта запознаване с работа на Европейските институции. Посещението беше предшествано от 3 четиридневни обучения по тема интеграция на нашата страна в Европейския Съюз, и използване на Европейските фондове. В програмата участваха 20 представители на водещите НПО в Сърбия и целта е чрез формирането на лидери в Европейските интеграции да се изградят капацитети на цялостния трети сектор за осъществяването на ценостите на съвременно гражданско общество.

07.02.2007 г.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С АСОЦИАЦИЯТА НА РОМСКИТЕ НПО

            Центърът за развитие на гражданското общество "ПРОТЕКТА" в рамките на кампанията “Всички различни – всички равноправни” и Асоциацията на ромските НПО "Нишава" подписаха меморандум за сътрудничество по проекта: Увеличение на капацитета на ромските НПО на територията на Южна Сърбия. Проектът ще засегне 20 ромски организации, които ще преминат обучение по тема изграждане на капацитета и сътрудничество с местната общност.

01.02.2007 г.

СРЕЩА НА НИШКИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ НПО

В сряда 01.02.2007 в офиса на "ПРОТЕКТА" се проведе първата среща на нишките екологични НПО. На срещата присъстваха 10 от общо 13 регистрирани и поканени НПО. Дневният ред на срещата беше:

    *   Запознаване с дейности, ресурси, проблеми и планове на всяка отделна НПО;
* Запознаване на присъстващите с информацията за конференция на министрите "Околната среда на Европа 2007", която ще се проведе в Белград през октомври;
* Договор за общи кандидати на нишките екологични НПО за делегати на конференцията.

Следващата среща е уговорена за сряда 07.02.2007 в офиса на "ПРОТЕКТА" в 16 часа.

10.01.2007 г.

ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ "СТУДЕНТСКИЯТ ПРОТЕСТ - НИШ '96/ '97"

            В изложбеното пространство на Европейска къща на ул. Обреновичева 38 се провежда изложба "Студентският протест - Ниш '96/ '97". Изложбата е отворена за посетители от сряда 10.01. дo събота 13.01.2007 година всеки ден от 10.00 дo 22.00 часа. Организатори на изложбата: Координационен екип за отбелязване на десет години на Студентския протест '96/'97 и Център за развитие на гражданско общество ПРОТЕКТА.