deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša prica deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language    French Language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Arhiva_2016
deco Arhiva_2015
deco Arhiva_2014
deco Arhiva_2013
deco Arhiva_2011
deco Arhiva_2011
deco Arhiva_2010
deco Arhiva_2009
deco 2006
deco 2006
deco 2006
deco izlozba fotografija
 

neformalni klasteri

ARHUS

ACRIMA

FLARE

BEWMAN

Inicijativa mladih Niš

Znas kako

KOMS

Moguća Srbija

strategija

nif

Decentralizacija

eu kuca

 

26.12.2012.

Kampanja "Želimo PAPIR za mlade"

Koalicija Inicijativa mladih Niš je u sredu, 26.12.2012 organizovala uličnu akciju u kampanji „Želimo PAPIR za mlade” za bolji položaj mladih u gradu Nišu. Akcija je održana kod TC Kalča u 12.30 časova.

Ulična akcija u kojoj je ucestvovalo dvadesetak volontera i clanova organizacija koje cine Koaliciju Inicijativa Mladih Nis je imala za cilj promociju koalicije Inicijativa mladih Niš i njenih ciljeva:

 • uticanje na lokalne organe vlasti da kreiraju lokalni akcioni plan za mlade u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade,
 • obezbedjivanje prostora za mlade u gradu,
 • depolitizacija Saveta za mlade kao i povecanje aktivnog učešca mladih u procesima donošenja odluka i razvoju lokalne zajednice.

U okviru akcije je gradjanima deljen informativni materijal.

Koalicija „Inicijativa mladih Niš“ predstavlja udruženu saradnju pet organizacija civilnog društva iz Niša: Centra za razvoj građanskog društva - PROTECTA, Društva za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub, Saveza studenata Univerziteta u Nišu, Studentske Unije Univerziteta u Nišu i Omladinskog centra „Zajedno stvaramo...“.

20.12.2012.

ODRŽANA PREZENTACIJA
Vodiča za lokalne i regionalne samouprave na putu Srbije ka EU

ISAC fond iz Beograda i OCD PROTECTA su u Nišu, 20.12.2012 u Gradskoj kući sa početkom od 12h organizovali promociju Vodiča za lokalne i regionalne samouprave na putu Srbije ka EU. Cilj ovog projekta, sprovedenog uz podršku Fonda za otvoreno društvo, je da pruži priliku određenom broju lokalnih samouprava širom Srbije da učestvuju i čuju detalje ne samo o tome šta Vodič nudi i sadrži, već i priliku da razgovaraju sa stručnjacima o pitanjima od lokalnog interesa kada je reč o evropskim integracijama. Vodič je namenjen da pruži informacije o značaju regionalnih i lokalnih aktera u EU areni, kao i da predstavi EU politike koje su od ključnog značaja za lokalni razvoj (EU poljoprivrednu i ruralnu politiku, EU regionalnu politiku, EU politiku zaštite životne sredine). Pored toga, on izlaže trenutne i buduće mogućnosti i obaveze koje proizlaze iz procesa evropskih integracija..

Ovaj Vodič predstavlja važan doprinos boljem razumevanju procesa evropskih integracija i sadašnjim i budućim ulogama i odgovornostima regionalnih i lokalnih aktera, kao što su regionalne i lokalne vlasti, regionalne razvojne agencije, itd. To će im pomoći da bolje razumeju svoj položaj u EU areni, na odgovarajući način predstave svoje interese, prepoznaju buduće prilike koje će proizilaziti iz procesa evropskih integracija i time doprinesu postizanju najšireg i preko potrebnog konsenzusa. Što je još važnije, pomoći će lokalnim akterima da razumeju kako su specifične evropske politike i finansiranje primenjene u specifičnim oblastima gde lokalne zajednice igraju odlučujuću ulogu, kao što su poljoprivredne, kohezione i regionalne praktične politike i finansiranja. To su oblasti koje se slabo razumeju, posebno na lokalnom nivou, i stoga zahtevaju jasno objašnjenje i promociju.

Na prezentaciji su se obratili: Milan Stefanović, direktor OCD PROTECTA i tim eksperata koji su radili na izradi Vodiča, a zaposleni su u Kancelariji Vlade Srbije za EU integracije: Vladimir Međak, Branko Budimir, Zoran Sretić. Prezentaciji je prisustvovalo dvadesetak predstavnika lokalnih vlasti, institucija i OCD-a koje rade na teritoriji grada Niša. Oni su svi dobili i određeni broj primeraka Vodiča, dok sve zainteresovane institucije i organizacije koje nisu prisustvovale prezentaciji mogu doći do besplatnog primerka vodiča u kancelariji OCD PROTECTA.

18.12.2012.

Okrugli sto “Kako do lokalnog akcionog plana?”

Okrugli sto “Kako do lokalnog akcionog plana?“ su organizovali Savet za mlade, Kancelarija za mlade grada Niša i Inicijativa Mladih Niš i održan je u utorak, 18. decembra 2012. godine u Media Centru u Nišu (Obrenovićeva 38) sa početkom u 12 časova. Predstavnici lokalnih vlasti/govornici predstavili su učesnicima okruglog stola planove za izradu i sprovođenje lokalnog akcionog plana za mlade grada Niša i lokalne omladinske politike. Uz razmenu ideja, stavova i predloga učesnika pokušano je da se što bolje definiše proces izrade LAP-a za mlade, prioritetne oblasti i aktivnosti koji odgovaraju na specifične potrebe mladih u gradu Nišu.

Svoja izlaganja na okruglom stolu su imali:

 • Milan Pešić – gradski većnik za omladinu i sport,
 • Adriana Anastasov – predsednica Saveta za mlade,
 • Mija Petrović – šef Kancelarije za mlade grada Niša,
 • Marjan Doca Cvetković – Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub i predstavnik Inicijative Mladih Niš.

Moderator okruglog stola – je bila Vesna Ristić, Omladinski centar “Zajedno stvaramo…”, Inicijativa Mladih Niš.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Potrebno nam je više podrške“.

Koalicija „Inicijativa mladih Niš“ predstavlja udruženu saradnju pet organizacija civilnog društva iz Niša: Centra za razvoj građanskog društva - PROTECTA, Društva za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub, Saveza studenata Univerziteta u Nišu, Studentske Unije Univerziteta u Nišu i Omladinskog centra „Zajedno stvaramo...“.

18.12.2012.

Fokus grupa "Dobra praksa i perspektive EU umrežavanja"

U Beogradu je 18.12.2012 u Domu Omladine u organizaciji EU Info Centra održana Fokus grupa "Dobra praksa i perspektive EU umrežavanja". Na ovoj fokus grupi su se okupile desetak najvećih OCD iz Srbije koje se bave evrointegracijama (BFPE, BOS, EPUS, GI, SKGO...) koje su zajedno pokušale da daju predloge Delegaciji EU u Srbiji šta i kako dalje sa procesom Evrointegracija u Srbiji.

Sastanku je ispred EU delegacije prisustvovala Luca Kadar, Head of Information EU mission in Serbia. Glavni akcenat na sastanku je bio na umrežavanju OCD, postojećim iskustvima i mrežama kada su evrointegracije u pitanju.

Ispred OCD PROTECTA sastanku je prisustvovao Milan Stefanović, direktor. PROTECTA je jedina organizacija koja je pozvana na ovaj sastanak a da nije iz Beograda što je njen predstavnik javno kritikovao na sastanku pošto se EU integracije ne dešavaju samo u Beogradu.

17.12.2012.

KONFERENCIJA
ZAŠTO JE CIVILNO DRUŠTVO OTIŠLO U ..... I KAKO SAM JA TOME DOPRINEO/LA ?

Grupa "Hajde da...", je u Beogradu 17. i 18.12.2012 organizovala

KONFERENCIJU
ZAŠTO JE CIVILNO DRUŠTVO OTIŠLO U ..... I KAKO SAM JA TOME DOPRINEO/LA ?

Ciljevi ove dvodnevne konferencije su bili umrežavanje organizacija i zajedničko promišljanje o stanju civilnog društva. Konferenciji su prisustvovali pedesetak predstavnika organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, državnih institucija i zajedno su pokušali da istraže:

 • trenutno stanje civilnog društva u Srbiji
 • odgovornost organizacija civilnog društva i pojedinaca koji su ih osnovali
 • gde se trenutno nalaze OCD i koje su njihove vrednosti?
 • stanje transparentnosti, legitimiteta i profesionalnosti OCD
 • korupciju u civilnom društvu
 • preporuke za dalji razvoj OCD i umrežavanje

Takođe, tokom konferencije učesnici su imali priliku da individualno i u razmeni sa drugima diskutuju o sledećim pitanjima:

 • Zašto sam deo civilnog društva?
 • Šta sam želeo/la da promenim u društvu, a kakvu sam promenu napravio/la?
 • Gde smo sada i koliko je to u skladu sa onim što sam želeo/la?
 • Šta sada želim da promenim i kako ću tome da pristupim?
 • Šta su moja očekivanja od ostalih: državne institucije, donator, ostale OCD…?

Preporuke sa konferencije biće prosleđene donatorima, državnim institucijama, ostalim organizacijama civilnog društva I zainteresovanim pojedincima/ka.

PROTECTA-u je na konferenciji predstavljao direktor Milan Stefanović.

17.12.2012.

Održana panel diskusija
Моguća Srbija - osvrt na urađeno i pogled na moguće

U Beogradu u Medija centru je 17.12.2012 u organizaciji EPUS-a održana panel diskusija Моguća Srbija - osvrt na urađeno i pogled na moguće.

„Moguća Srbija“ se realizuje od marta ove godine i do sada je organizovano preko 50 javnih rasprava u 20 gradova o gorućim temama i problemima sa kojima se građani susreću u lokalnim sredinama ili na nacionalnom nivou sa ciljem da se i građani i donosioci odluka intenzivnije uključe u njihovo rešavanje u skladu sa procesom evropskih integracija.

Projekat „Moguća Srbija“ sprovodi Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa 19 organizacija civilnog društva i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC) u okviru Inicijative javnog zagovaranja građanskog društva. Partner na ovom projektu je i PROTECTA iz Nisa.

Na panel diskusiji o rezultatima ovog projekta i stanju u zemlji su govorili:

 • Vlastimir Matejić, predsednik EPuS, obrazovanje
 • Aleksandar Đorđević, koordinator Ekonomsko poslovnog foruma EPuS, ekonomska politika
 • Vladimir Goati, stručni saradnik projekta, borba protiv korupcije
 • Aleksandar Kovačević, stručni saradnik projekta, energetska politka
 • Predrag Simić, predsednik Foruma za međunarodne odnose, međunarodna politika
 • Ksenija Petovar, stručna saradnica projekta, ruralni i urbani razvoj
 • Dejan Milenković, docent Fakulteta političkih nauka, dobra uprava
 • Miroslav Ružica, stručni saradnik projekta, socijalna politika
 • Dragoljub Todić, stručni saradnik projekta, životna sredina

Diskusiji je ispred PROTECTA-e prisustvovao Milan Stefanović. Više o projektu na: www.mogucasrbija.rs

17.12.2012.

ODRŽANA OBUKA “STANDARDI KVALITETA PROGRAMA OMLADINSKOG RADA” U ORGANIZACIJI NAPORA

U periodu od 14.-16. decembra 2012. godine u Sremskim Karlovcima je održana obuka pod nazivom “Standardi kvaliteta programa omladinskog rada” u okviru projekta “Da li mehanizmi drže vodu i kad majstori odu? – primena i testiranje mehanizama za osiguranje kvaliteta omladinskog rada” koji realizuje NAPOR (Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada).

Ovom obukom je PROTECTA ušla u proces akreditacije programa koji se nudi u okviru organizacije, a tiče se omladinskog rada. Akreditacija je potvrda da organizacija poštuje i primenjuje određene standarde i kvalitete koji se tiču omladinskog rada.

Obuku je ispred PROTECTA-e pohađao Milan Petrović.

06.12.2012.

KONFERENCIJA PRIORITETI ZA NOVU GENERACIJU REFORMI U SEKTORU BEZBEDNOSTI I NOVU BEZBEDNOSNU POLITIKU SRBIJE

U Beogradu je 6. i 7. decembra u organizaciji Beogradskog centra za bezbednosnu politiku održana konferencija:

ČIJA BEZBEDNOST, ČIJA PRAVA?
Prioriteti za novu generaciju reformi u sektoru bezbednosti i novu bezbednosnu politiku Srbije

Ovim skupom organizator je pokušao da izdvoji pouke iz prvih dvanaest godina reforme sektora bezbednosti u Srbiji i uradi preporuke za naredne reforme. Ovaj forum je okupio sve relevantne učesnike iz različitih oblasti bezbednosne politike.

Između ostalog na konferenciji se diskutovalo o sledećim temama:

 • Da li je država u potpunosti postala garant ili se još uvek u nekim slučajevima opaža kao pretnja bezbednosti i pravima svojih građana?
 • Kako da izgradimo jasnu stratešku orijentaciju ili pokušavamo da plutamo između različitih aktera u međunarodnoj areni pokušavajući da budemo blizu svih?
 • Da li političke elite imaju jasan plan daljih reformi ili smatraju da je proces reforme sektora bezbednosti u Srbiji završen?
 • Koje rizike je srpsko društvo spremno da prihvati da bi sačuvalo svoja prava i slobode?
 • Da li su političke elite uspele da preuzmu kontrolu nad sektorom bezbednosti ili postoji mogućnost nastanka nove JSO?
 • Kako poboljšati rad Saveta za nacionalnu bezbednost?
 • Koji su glavni prioriteti za dalju reformu sektora bezbednosti i šta treba da se nađe na agendi nove vlade?
 • Uloga organizacija civilnog društva u javnom nadzoru nad sektorom bezbednosti

Na konferenciji su se obratili:

 • Nj.E. Vensan Dežer, šef Delegacije Evropske Unije u Srbiji
 • Zoran Živković, bivši premijer i savezni ministar unutrašnjih poslova
 • Momir Stojanović, narodni poslanik Srpske napredne stranke i bivši načelnik Vojnobezbednosne agencije
 • Riza Halimi, narodni poslanik Partije za demokratsko delovanje

i drugi relavantni nosioci bezbedonosne politike u Srbiji.

Zapaženo izlaganje kao panelista na ovoj konferenciji a na temu "Da li je javni nadzor u Srbiji lider u nadzoru sektora bezbednosti ili otežavajući faktor?" imao je i Milan Stefanović, izvršni direktor Protecta-e.

05.12.2012.

Međunarodni dan volontera

Međunarodni dan volontera, 5. decembar, obeležava se u svetu kao podsećanje na dan kada je 1970. godine stvoren Program Ujedinjenih nacija za volontere. Cilj obeležavanja je podstaći što veći broj ljudi da ponude svoje volonterske usluge.

Ljudi dobre volje, kako ih nazivaju, za svoj rad ne očekuju materijalnu nadoknadu, sem moralnih I društvenih satisfakcija, a pomaganje i posvećivanje vremena drugima smatraju izrazom ljudske humanosti, solidarnosti i uzajamnosti, kao i osećanjem odgovornosti za svoju zajednicu. Svako ko je bar jednom bio volonter i ko je na neki način pomogao onima kojima je pomoć bila neophodna aktivno je podržao razvoj civilnog društva i građanskih vrednosti.

PROTECTA u sve svoje aktivnosti uključuje volontere i voloneri su jedna od naših najvećih snaga i naš oslonac u radu.

Volonteri čine ovo društvo humanijim i hvala im na tome! :)

30.11.2012.

Pobednici kviza “EUforija” posetili Beograd

Učenici Prve niške gimnazije Stevan Sremac i Tehničke škole 12. februar su kao prvoplasirana i drugoplasirana ekipa na kvizu “EUforija-kviz znanja o EU za učenike niških srednjih škola” imali prilike da posete Beograd 28. i 29. novembra i tom prilikom obišli nekoliko domaćih i međunarodnih institucija koje predstavljaju Evropsku Uniju ili se bave evrointegracijama.

Tokom ova dva dana, učenici su sa svojim profesorima i predstavnicima PROTECTA-e obišli sledeće institucije:Tokom ova dva dana, učenici su sa svojim profesorima i predstavnicima PROTECTA-e obišli sledeće institucije:

 • OEBS Misija u Srbiji
 • Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije
 • Evropski pokret u Srbiji
 • Delegacija Evropske Unije u Srbiji
 • EU Info centar
 • Ambasada Republike Slovačke u Beogradu
 • Narodna skupština Republike Srbije

Učenici su imali prilike da iz prve ruke saznaju na koji način ove institucije rade u Srbiji, koje su njihove misije, ali i šta mogu ponuditi mladima, koji su i direktna ciljna grupa ovog projekta.

Ovaj projekat PROTECTA-e je finansiran od strane Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

euforija euforija

29.11.2012.

ODRŽAN OKRUGLI STO
„Kancelarija za mlade grada Niša –
Model funkcionisanja, organizacije, poslovi i oblasti delovanja“

U četvrtak, 29.novembar 2012. u organizaciji Koalicije "Inicijativa Mladih Niš" čiji je i PROTECTA aktivan član u prostoru Media Centra Niš održan je okrugli sto na temu: "Kancelarija za mlade grada Niša – Model funkcionisanja, organizacije, poslovi i oblasti delovanja".

GOVORNICI na okruglom stolu su bili:

 • Nenad Borovčanin – državni sekretar za omladinu, MOS;
 • Milan Pešić – gradski većnik za omladinu i sport;
 • Mija Petrović – koordinator Kancelarije za mlade grada Niša;
 • Adriana Anastasov – predsednica Saveta za mlade grada Niša;
 • Nikola Petković – predstavnik Inicijative Mladih Niš.

Na ovom uspešnom okruglom stolu se okupilo preko 60 predstavnika lokalnih vlasti, organizacije civilnog društva, predstavnici opštinskih Kancelarija za mlade, lokalnih institucija koje se bave mladima, omladinskih klubova političkih stranaka, eksperti i veći broj mladih.

Sve učesnike je zanimalo na koji način će raditi novootvorena KZM grada Niša i kako će rešavati problem mladih i ostvarivati njihove interese, i kako ce novoformirana KZM sarađivati sa OCD.

NAJUPEČATLJIVIJA PITANJA SA OKRUGLOG STOLA:

 1. Na koji način će Ministarstvo za omladinu i sport pomoći rad Kancelarije za mlade grada Niša?
 2. Koliki je iznos budžeta za mlade za 2013. godinu?
 3. Koja suma budžeta za mlade je potrebna mladima u Nišu, prema oceni predstavnika OCD-a?
 4. Sa kojim aktivnostima će početi rad KZM Niš?
 5. Da li će aktivnosti KZM zavisiti od budžta za mlade ili će tražiti budžet u odnosu na predložene aktivnosti?
 6. Ko kontroliše rad KZM?
 7. Koliko će mladih biti obuhvaćeno predloženom sumom budžeta za mlade od 6 miliona dinara? Da li je cilj obuhvatiti sve mlade ili samo deo mladih?
 8. Da li će KZM imati projekte koji uključuju mlade sa posebnim potrebama i bolesne mlade?

Koalicija „Inicijativa mladih Niš“ predstavlja udruženu saradnju pet organizacija civilnog društva iz Niša: Centra za razvoj građanskog društva - PROTECTA, Društva za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub, Saveza studenata Univerziteta u Nišu, Studentske Unije Univerziteta u Nišu i Omladinskog centra „Zajedno stvaramo...“.

26.11.2012.

PROMOTIVNI DORUČAK SA ČLANOVIMA NEFORMALNIH KLASTERA

U OKVIRU PROJEKTA MALI GRANTOVI ZA INTEGRACIJU IZBEGLICA I INTERNO RASELJENIH LICA

U utorak, 27.11.2012. sa početkom u 11h u maloj Sali hotela Ambasador održan je promotivni doručak sa članovima neformalnih klastera oformljenih u okviru projekta Mali grantovi za integraciju izbeglica i interno raseljenih lica

Doručak je organizovan sa ciljem da promoviše usluge koje pružaju korisnici projekta – primaoci granta, njih 102-je, osnivači malih preduzeća sa juga Srbije. Prepoznajući potrebe tržišta, udružili su se u pet neformalnih klastera: poljoprivredni, klaster autotehničara, građevinsko-uslužni, klaster zanata i usluga, prehrambeni – na ovaj način, zajednički nude širok asortiman i veliki obim roba/usluga u oblastima u kojima deluju. Događaj je organizovan kao „radni doručak“, koristeći priliku da se direktno promoviše rad našeg prehrambenog klastera, koji je bio zadužen za pripremu hrane. (Više o projektnim klasterima možete pogledati na www.neformalniklasteri.rs .

Pored članova klastera, predstavnika medija i zainteresovanih zvanica opština sa juga Srbije, doručku su prisustvovati i predstavnici Delegacije Evropske komisije, Komesarijata za izbeglice, kao i članovi tima organizacija CARE i Protecta.

Na promotivnom doručku prisutnima su se obratili:

 • Gospođa Jolanda San Hose, šef I sektora operacija u Delegaciji Evropske unije u R.Srbiji
 • Vesna Jovanović, CARE Srbija
 • Gospodin Branislav Ranđelović, član Gradskog veća Niša
 • Dejan Milošević, Centar za razvoj građanskog društva Protecta

26.11.2012.

ODRŽANA TRENING RADIONICA

Strateško planiranje radi dostizanja rodne ravnopravnosti u političkim strankama na jugu Srbije

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA u okviru projekta "Jednakosti - Učešće žena u radu političkih partija", podržanog od strane Švajcarske agencije za saradnju i razvoj – SDC, organizovao je trening radionicu „Strateško planiranje radi dostizanja rodne ravnopravnosti u političkim strankama na jugu Srbije“, u periodu od 23. do 25. novembra 2012. godine u Sokobanji.

Učesnici/ce trening radionice su bili aktivisti/nje političkih stranaka iz opština Preševo, Dimitrovgrad, Bela Palanka, Pirot i Bujanovac.

Teme koje su obrađene na radionici su:

 • Stranački menadžment
 • Kampanje

22.11.2012.

Regionalna Konferencija
“Sprečavanje zloupotreba javnih finansija i jačanje građanskog nadzora”

Konferencija „Sprečavanje zloupotreba javnih finansija i jačanje građanskog nadzora“ je održana u Beogradu 22 i 23. novembra i realizovana je u zajedničkoj saradnji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Transparency International i Delegacije Evropske Unije.

Konferencija je organizovana u okviru projekta “Jačanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama”.

Jačanje društvene odgovornosti i utvrđivanje mehanizama za što šire uključivanje građana, produbljivanje saradnje kao i razmena znanja u cilju sprečavanja zloupotrebe javnih finansija predstavljaju okosnicu konferencije. Konferencija je okupila nezavisne državne organe i organizacije civilnog društva u Srbiji kao i predstavnike iz regiona i međunarodnih organizacija kako bi se pokrenula rasprava o mehanizmima i praksi u pogledu jačanja društvene odgovornosti odnosno građanskog nadzora. Konferencija je posebnu pažnju obratila na otvaranje pitanja jedne od komponenti društvene odgovornosti a to su mehanizmi za uključivanje građana, organizacija civilnog društva i nezavisnih državnih organa u nadzor nad procesima javnih nabavki i sprečavanjem zloupotreba javnih finansija u smislu prava ali i obaveza građana da nadziru trošenje javnih finansija.

Na konferenciji su se između ostalog obratili:

 • Stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), William Infante
 • Zamenik Šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, Adriano Martins
 • Državna revizorska institutcija, Radoslav Sretenović
 • Agencija za borbu protiv korupcije Srbije, Zoran Stojiljković
 • Uprava za javne nabavke, Danijela Bokan
 • Stalna konferencija gradova i opština, Đorđe Staničić
 • Transparency International, Tinatin Ninua i mnogi drugi.

Predstavnik PROTECTA-e na ovoj konferenciji je bio Milan Stefanović.

21.11.2012.

PROTECTA organizovala konferenciju u Zagrebu:

Razmena alternativne prakse za korištenje oduzete imovine SAPUCCA projekt

"Italijanska, bugarska i hrvatska iskustva u istragama, zapleni i upravljanju imovinom stečenom kriminalnim radnjama. Najbolje prakse i poredjivanje između različitih zakona"

U Zagrebu, Hrvatska, 21. novembra PROTECTA je u saradnji sa FLARE mrežom, a uz pomoć organizacije CHRONOS iz Hrvatske organizovala ovu konferenciju u okviru SAPUCCA projekta koji finansira EU.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici državnih organa i OCD iz Hrvatske koje se bave temom borbe protiv organizovanog kriminala. Specijalni gosti konferencije su bili predstavnici Italijanskih i Bugarskih institucija/organizacija koji su izneli svoja zanimljiva iskustva na temu oduzimanja imovine od kriminala.

Na konferenciji su se između ostalih obratili:

 • Dello Vicario, Predsednik provincije Caserta, Italija
 • De Felice, izvršni menadžer provincije Caserta, Italija
 • Frieh-Chevalier, Ataše - Antikorupcija, Migracija, Azil, Droge, Trgovina ljudima,Delegacija EU za republiku Hrvatsku
 • Gay, državni tužilac, Državno tužilaštvo Italije
 • Argirò, predstavnik Italijanskog Ministarstva unutarnjih poslova
 • Barbato, zamenik direktora, Nacionalna Agencija Italije za upravljanje imovinom stečenom kriminalnim radnjama
 • Forte, izvršni direktor, FLARE Network Evropa
 • Razpopov, Inspektor, Komisija za utvrđivanje imovine stečene kriminalnim radnjama Bugarske
 • Dzhekova, Europski program za analizu, Centar za proučavanje demokratije Bugarska
 • Kregar, predsednik, Odbor za pravosuđe Hrvatskog Sabora
 • Telak, zamenica direktora, Hrvatska agencija za upravljanje državnom imovinom
 • Caratan, direktor Sektora pravnih poslova, Hrvatska agencija za upravljanje državnom imovinom

PROTECTA ovom konferencijom nastavlja svoje aktivnosti na temu jačanje regionalne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije koje realizuje kao koordinacioni centar za Balkan međunarodne mreže FLARE.

21.11.2012.

Održan prvi antikorupcijski forum Srbije

Antikorupcijski forum Srbije je zamišljen kao konferencija za visoke predstavnike javne uprave, poslovnog sektora, medija i organizacije civilnog društva u okviru projekta „Podrška radu Agencije za borbu protiv korupcije” - EU IPA 2008. Konferencija je održana 21. novembra 2012. godine u Palati „Srbija”

Forumu su prisustvovali istaknuti predstavnici javne uprave Republike Srbije, poslovnog i medijskog sektora kao i nevladinih organizacija, stručnjaci iz oblasti korupcije iz Srbije i inostranstva. U plenarnom delu učesnicima su se obratili prof. dr Zoran Stojiljković, predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije; Ivica Dačić, predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije; NJ. E. Vensan Dežer, šef Delegacije Evropske unije u RS.

Posle svečanog otvaranja na kome će biti predstavljeno i istraživanje o percepciji korupcije u Srbiji, usledila su tri paralelna panela posvećena suzbijanju korupcije u javnoj upravi; javnim i privatnim preduzećima kao i medijima i organizacijama civilnog društva. Ciljevi panela su bili:

 • uočavanje, razmena i prenošenje najboljih antikorupcijskih iskustava;
 • sagledavanje teorijskih, istorijskih i zakonodavnih aspekta borbe protiv korupcije;
 • analiziranje istraživačkog novinarstva kao najboljeg medijskog mehanizama za borbu protiv korupcije;
 • analiza i iskustva antikorupcijskih slučajeva iz zemalja u regionu i Srbiji;
 • iznošenje predloga za bolje medijsko praćenje antikorupcijske kampanje u Srbiji i
 • antikorupcijska edukacija svih segmenata društva

Konferenciji je ispred PROTECTE prisustvovao Milan Petrović

20.11.2012.

Održan Sajam organizacija civilnog društva (OCD)

U Galeriji Srbija održan je sajam OCD juga Srbije u organizaciji PROTECTA-e i TACSO kancelarije u Srbiji. Na sajmu su svoj rad predstavile 32 organizacije iz gradova južne Srbije : Niš, Pirot, Vranje, Vlasotince,Prokuplje…

Svečanom otvaranju sajma prisustvovali su predstavnici grada Niša, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, TACSO kancelarije i RRA Jug kao i građani Niša.

Sajam OCDa je imao za cilj da približi i poboljša vidljivost rada OCDa građanima i javnom sektoru. Posetioci su imali prilike da se upoznaju sa radom organizacija različitih polja delovanja, počev od organizacija koja se bave životnom sredinom, omladinskim pitanjima, udruženja obolelih, zaštite potrošača,studentskih i omladinskih oganizacija do onih organizacija koje neguju stare zanate i proizvode rukotvorine.

Izlagači i posetioci sajma imali su priliku da pogledaju i forum teatar predstavu “Porodica žrtvić” u izvođenju Otvorenog kluba iz Niša.

Istog dana, kao jedna od sajamskih aktivnosti, u Gradskoj kući održan je okrugli sto na temu „Finansiranje civilnog sektora i uspostavljanje partnerstava sa javnim sektorom-postojeća praksa, izazovi i mogućnosti“ gde su predstavnici OCDa imali prilike da sa predstavnicima grada i Kancelarije Vlade Republike Srbije prodiskutuju i predoče probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju tokom svog rada.

Panelisti na okruglom stolu bili su Branislav Ranđelović, gradski većnik koji je predstavio primere dobre prakse u partnerstvima javnog i civilnog sektora grada Niša; Milena Banović, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Branka Pavlović, ekspert, predstavile su rezultate istraživanja transparentnosti u oblasti budžetiranja i finansiranja civilnog sektora.

19.11.2012.

Organizovana prezentacija "Protokola o vodi i zdravlju"
(uz Konvenciju o korištenju i zaštiti prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera)

U skladu sa svojim strateškim opredeljenjima, "Arhus centar Južne i Istočne Srbije" iz Niša u saradnji sa Ministarstvom prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja i u saradnji sa Misijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji je organizovao Prezentaciju:

"Protokola o vodi i zdravlju"
(uz Konvenciju o korištenju i zaštiti prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera)

u Nišu, u Skupštini Grada Niša, 19.11.2012.

Cilj Protokola o vodi i zdravlju je da se na svim odgovarajućim nivoima, kako u nacionalnom tako i u prekograničnom i međunarodnom kontekstu, zaštiti zdravlje i dobrobit ljudi u okviru održivog razvoja, kroz unapređenje upravljanja vodom, uključujući zaštitu vodenih ekosistema, a putem prevencije, suzbijanja i smanjenja oboljenja uzrokovanih neispravnom vodom. Podzemne i površinske vode su obnovljivi resursi, sa ograničenom sposobnošću oporavka od negativnih aktivnosti ljudi, pa je važno istaći da je održivo upravljanje hidrološkim ciklusom ključno, kako za ispunjavanje potreba ljudi, tako i za zaštitu prirodnih resursa i životne sredine.

Sa posebnom pažnjom i svesni značaja usmenog informisanja javnosti o ratifikaciji ovog međunarodnog dokumenta i njegovog značaja za Srbiju, tim predstavnika nadležnih ministarstava, organizacija civilnog društva i ostalih učesnika u procesu bi predstavio cilj i značaj Protokola za Srbiju i zajedničku želju da ovaj dokument postane dostupan široj javnosti.

Prezentacije su održali:

 • Biljana Filipović – nacionalna koordinatorka, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja
 • Zvonko Platiša, predstavnik Ministarstva zdravlja
 • Aleksandra Cik Drobac - nacionalna koordinatorka, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
 • Dr Farida Bassioni Stamenić - udruženje "Centar društvene inicijative i kreativnog razvoja"
 • Dr Danilo Arsenijević - predstavnik mladih u evropskom procesu "Životna sredina i zdravlje"
 • Mr Biljana Jovanović Ilić - moderatorka, koordinatorka procesa promocije Protokola na nacionalnom nivou, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

Nakon prezentacija je održana interaktivna diskusija.

PROTECTA je aktivno učestvovala u realizaciji i organizaciji ovog događaja a u skladu sa memorandumom o saradnji koji PROTECTA ima potpisan sa Arhus centrom Južne i Istočne Srbije.

16.11.2012.

Okrugli sto

“Mapa rizika od korupcije u sektoru bezbednosti”

U petak, 16. novembra u prostorijama Media Centra Niš je održan okrugli sto na temu “Mapa rizika od korupcije u sektoru bezbednosti” koju je organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku u partnerstvu sa PROTECTOM.

Na okruglom stolu su razmatrane sledeće teme:

 1. Šta je Mapa rizika od korupcije u sektoru bezbednosti?
 2. Koji su rizici od korupcije u sistemu odbrane u Srbije?
 3. Koji su rizici od korupcije u policiji u Srbiji?
 4. Koji su rizici od korupcije u službama bezbednosti Srbije?
 5. Koja je uloga nezavisnih državnih organa u suzbijanju korupcije?

Govornici na konferenciji su bili:

 1. Predrag Petrović, izvršni direktor, BCBP
 2. Marko Savković, istraživač, BCBP
 3. Saša Đorđević, istraživač, BCBP
 4. Marko Milošević, istraživač, BCBP
 5. Milan Stefanović, izvršni direktor, Protecta

Okruglom stolu je prisustvovalo 20ak predstavnika institucija koje se bave pitanjima bezbednosti.

15.11.2012.

RADNI SASTANAK ZA IZRADU PREDLOGA BUDŽETA ZA MLADE GRADA NIŠA

U četvrtak, 15. novembra u prostorijama Media Centra Niš organizovan je radni sastanak za izradu predloga budžeta za mlade grada Niša. Sastanak je organizovala koalicija Inicijativa mladih Niš u okviru projekta “Potrebno nam je više podrške”.

Na sastanku su učestvovali gradski većnik za mlade Milan Pešić, predsednik Saveta za mlade u Nišu Andrijana Antanasov, organizacije civilnog društva koje se bave mladima, neformalne grupe i sve zainteresovane strane koje imaju predloge šta bi i u kom iznosu trebalo da se finansira iz gradskog budžeta za mlade u 2013. godini.

Postignut je dogovor oko ključnih tema koje bi trebalo finansirati iz budžeta grada za 2013. godinu, i taj predlog će biti predat gradskom veću na razmatranje u ponedeljak, 19. novembra. 2012.

Koalicija „Inicijativa mladih Niš“ predstavlja udruženu saradnju pet organizacija civilnog društva iz Niša: Centra za razvoj građanskog društva - PROTECTA, Društva za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub, Saveza studenata Univerziteta u Nišu, Studentske Unije Univerziteta u Nišu i Omladinskog centra „Zajedno stvaramo...“.

14.11.2012.

Panel diskusija "Ka efektivnijem krivicnom postupku za dela sa elementima korupcije"

OCD YUCOM iz Beograda je organizovala ovu panel diskusiju u Gradskoj kuci u Nišu 14.11.2012. Cilj diskusije je pružanje pomoći pravosuđu, saradnja, razmena iskustva između nezavisnih tela, civilnog sektora i nadležnih državnih institucija u borbi protiv korupcije. Na skupu su učestvovali predstavnici OCD, sudije i javni tužioci Višeg, Osnovnog i Apelacionog suda, predstavnici policijske uprave, advokati, predstavnici lokalne vlasti.

Na skupu su se između ostalih obratili:

 • Zoran Perišić, Gradonačelnik Niša,
 • Dijana Janković, Sudija Višeg suda u Nišu,
 • Nebojša Tasić, Zamenik Apelacionog javnog tužioca,
 • Dragan Đorđević, CHRIS Mreža

Milan Stefanović iz PROTECTA-e je na ovom skupu imao izlaganje o iskustvima i aktivnostima OCD u borbi protiv korupcije.

09.11.2012.

Međunarodni dan borbe protiv fašizma

Međunarodni dan borbe protiv fašizma, 9. novembar, ustanovljen je u znak sećanja na žrtve Kristalne noći. Nasilje koje se dogodilo na nemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1938. godine označilo je početak državno organizovanog, pravno legitimisanog i javno podržanog progona Jevreja, koji je završen ubistvom šest miliona nedužnih muškaraca, žena i dece. Taj događaj smatra se i simboličnim početkom Holokausta.

Fašizam nažalost nikada nije u potpunosti iskorenjen i pretnja je svakom društvu, a pogotovo društvima u tranziciji, sa mladom demokratijom, ratnom prošlošću i velikom netrpeljivošću baziranoj na verskoj ili nacionalnoj osnovi. Zato je potrebno da svako od nas pojedinačno da svoj doprinos i jasno pokaže svojim svakodnevnim aktivnostima i stavom da je antifašista!

08.11.2012.

Okrugli sto

“Aktivna uloga i učešće mladih i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou i saradnja sa institucijama sistema“

Koalicija Inicijativa Mladih Niš je u četvrtak, 8. novembra 2012. godine u Media Centru organizovala okrugli sto na temu:

“Aktivna uloga i učešće mladih i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou i saradnja sa institucijama sistema“

Okrugli sto je imao za cilj da podstakne otvorenu i konstruktivnu razmenu ideja, stavova i konkretnih predloga u vezi pitanja:

 • omladinske politike grada Niša,
 • Kancelarije za mlade grada Niša,
 • povećanje finansijskih sredstava u gradskom budžetu za rešavanje pitanja mladih u 2013
 • razvoj i jačanje omladinskog rada na lokalnom nivou.

Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva koje se bave mladima, predstavnici opštinskih Kancelarija za mlade, lokalnih institucija koje se bave mladima, eksperti i drugi.

U prepunoj sali Media centra sa više od 50 predstavnika organizacija svoja izlaganja na okruglom stolu su imali:

 • Milan Pešić – gradski većnik za omladinu i sport,
 • Adriana Anastasov - predsednica Saveta za mlade grada Niša,
 • Milan Stefanović – direktor “PROTECTA”-e i predstavnik Inicijative Mladih Niš,
 • Goran Radisavljević – član UO NAPOR (Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog rada)
 • Goran Milojević - član UO KOMS (Krovna Organizacija Mladih Srbije)

Moderator okruglog stola je bio Marjan Doca Cvetković, predstavnik organizacije Otvoreni klub, Inicijativa Mladih Niš.

Na okruglom stolu između ostalog je rečeno da su mladi u Nišu u jako lošem položaju sobzirom da grad nema kancelariju za mlade, strategiju i akcioni plan za mlade, a da se za mlade iz gradskog budžeta odvajaju više nego skromna sredstva. Do ovoga je dovela politika koju su vodili prošla gradska rukovodstva a koja ni na jedan način nije sagledavala problem mladih. Organizacije civilnog društva ni na jedan način nisu uključena u zvaničnu omladinsku politiku na nivou Grada pošto je i Savet za mlade Grada Niša krajnje ispolitizovan i čine ga isključivo predstavnici političkih partija. Na okruglom stolu smo mogli da čujemo primere dobre prakse iz drugih opština u kojima se znatno veća sredstva odvajaju za mlade iako su opštine manje od Niša.

Sledeći okrugli sto koalicija Inicijativa mladih Niš planira da organizuje u četvrtak 15.11 a tema okruglog stola ce biti budžet Grada i budžet za mlade u 2013 godini.

Koalicija „Inicijativa mladih Niš“ predstavlja udruženu saradnju pet organizacija civilnog društva iz Niša: Centra za razvoj građanskog društva - PROTECTA, Društva za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub, Saveza studenata Univerziteta u Nišu, Studentske Unije Univerziteta u Nišu i Omladinskog centra „Zajedno stvaramo...“.

05.11.2012.

ZAVRŠEN KVIZ "EUFORIJA"

PROTECTA je u subotu, 3. novembra realizovala poslednje, finalne runde kviza “EUforija”. Pobednik ovog kviza je Prva niška gimnazija "Stevan Sremac", drugoplasirana ekipa je Tehnička škola "12. februar" a trećeplasirana je bila Elektrotehnička škola "Mija Stanimirović".

Za najbolje učenike na kvizu je obezbeđeno nagradno putovanje u Beograd gde će imati prilike da posete državne i međunarodne institucijame koje se bave evrointegracijama, ali i pojedine ambasade.

Za sve finaliste kviza obezbeđene su vredne nagrade.

PROTECTA ovom prilikom čestita dobitnicima i zahvaljuje se svim školama koje su učestvovale na ovom projektu.

Više o kvizu i projektu "EUforija" možete pročitati ovde .

euforija euforija

05.11.2012.

SVEČANO OTVARANJE KANCELARIJE ARHUS CENTRA JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE

Svečano otvaranje kancelarije Arhus centra Južne i Istočne Srbije održano je u petak, 02. novembra 2012. godine sa početkom u 11:00 časova u TPC Kalča, lamela B, lokal 42, Obrenovićeva bb u Nišu.

Cilj ovog udruženja je da uspostavi saradnju između građana i lokalne samouprave i omogući demokratske procese iz oblasti zaštite životne sredine. Arhus centar Južne i Istočne Srbije će se zalagati za implementaciju Arhuske konvencije u Srbiji na regionalnom nivou (na teritoriji 7 upravnih okruga: Borski, Zaječarski, Toplički, Nišavski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski). Primena Arhuske konvencije na području ovih upravnih okruga doprineće njenom sprovođenju od strane donosioca odluka u lokalnim samoupravama kao jednim od glavnih nosioca obaveza konvencije.

Kancelarija je otvarena uz pomoć i podršku udruženja građana “Protecta” iz Niša i Misije OEBS u Srbiji.

Na svečanom otvaranju su se obratiti:

 • Aleksandra Savić, udruženje građana “Arhus centar Južne i Istočne Srbije“
 • Jan Lueneburg, šef Odeljenja za demokratizaciju, Misija OEBS u Srbiji
 • Radiša Milošević, predsednik Odbora za životnu sredinu Stalne Konferencije Gradova i Opština i predsednik Opštine Batočina

Više informacija o Arhus centru možete naći ovde .

01.11.2012.

Raspisan poziv za prijavu učešća na

PRVOM SAJMU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA JUŽNE SRBIJE

TACSO kancelarija u Srbiji u partnerstvu sa Centrom za razvoj građanskog društva PROTECTA, Kancelarijom Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom, Gradom Nišom i Regionalnom razvojnom agencijom „JUG“ raspisuje poziv za organizacije civilnog društva iz južne Srbije, da konkurišu za učešće na sajmu OCD koji će se održati u Nišu 20 novembra 2012. godine u vremenu od 11:00 do 18:00 časova.

Cilj organizovanja sajma organizacija civilnog društva u Nišu je povećanje vidljivosti i pospešivanje uključenosti OCD u demokratske društvene procese na putu ka integraciji sa Evropskom Unijom, kao i razvijanje dijaloga između tri sektora civilnog društva (građana/ki, lokalne samouprave i privatnog sektora).

Učešće je namenjeno svim organizacijama civilnog društva koje su registrovane na teritoriji južne Srbije i bave se osnaživanjem OCD i podizanjem njihovih kapaciteta, razvijanjem dijaloga sa lokalnim samoupravama, međusobnim umrežavanjem na putu integracija sa EU.

U okviru sajma OCD, biće organizovana i tematska debata: Finansiranje civilnog sektora i uspostavljanje partnerstava sa javnim sektorom – postojeća praksa, izazovi i mogućnosti.

Takodje, pozivamo sve organizacije da predlože organizatorima teme i aktivnosti koje bi volele da sprovedu tokom sajma.

Da bi učestvovali na sajmu OCD u Nišu, potencijalni kandidati su u obavezi da pošalju kompletno ispunjen aplikacioni formular na adresu prijava.rs@tacso.org sa naznakom: “Sajam OCD u Nišu“ a najkasnije do 13 novembra 2012. do 17 časova. Formular, kao i tekst poziva za organizacije, možete preuzeti ovde:

Sve organizacije koje budu aplicirale biće obaveštene o rezultatima konkursa najkasnije do 16. novembra. Organizator sajma će delimično pokriti putni trošak za one organizacije koje nisu u mogućnosti da same pokriju troškove dolaska.

29.10.2012.

ODRŽANE ELIMINACIONE RUNDE KVIZA "EUFORIJA"

PROTECTA je u subotu, 27. oktobra organizovala eliminacione runde kviza EUforija. Najboljih šest srednjih škola koje će se takmičiti u polufinalnim rundama koje će biti organizovane u subotu, 3. novembra su:

 • Mašinska škola
 • ETŠ "Mija Stanimirović"
 • Gimnazija "9. maj"
 • Gimnazija "Svetozar Marković"
 • Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"
 • Tehnička škola "12. februar"

Polufinalne runde su zakazane za 12h i 13h a finale od 15h u Svečanoj sali gimnazija "Bora Stanković" i "Stevan Sremac" u ulici Vožda Karađorđa 27.

Svim školama čestitamo i želimo puno uspeha u polufinalu!

29.10.2012.

NOVI SAJT WWW.NEFORMALNIKLASTERI.RS

Dana 29.10.2012. godine krenuo je sa radom sajt www.neformalniklasteri.rs . Sajt je nastao u okviru projekta “Mali grantovi za integraciju izbeglih i interno raseljenih lica” radi promocije neformalnih klastera nastalih u toku projekta kao i članova tih neformalnih klastera..

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, sufinansiran od strane Care Nemačka Luksemburg, a sprovode ga Care Srbija i Centar za razvoj građanskog društva Protecta.

15.10.2012.

OTVOREN JE DRUGI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU JAČANJA KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Evropski pokret u Srbiji, Beogradska otvorena škola, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA i UNECOOP pozivaju predstavnike organizacija civilnog društva da se prijave za učešće na Programu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u okviru projekta “Znam kako da delujem”.

Druga regionalna obuka u okviru projekta namenjena je organizacijama civilnog društva registrovanim na teritoriji jednog od navedenih okruga: Moravičkog, Pomoravskog, Rasinskog, Šumadijskog, odnosno sledećih opština i gradova: Gornjeg Milanovca, Ivanjice, Lučana, Čačka, Despotovca, Jagodine, Paraćina, Rekovca, Svilajnca, Ćuprije, Aleksandrovca, Brusa, Varvarina, Grada Kruševca, Trstenika, Ćićevca, Aranđelovca, Batočine, Lapova, Knića, Kragujevca, Rače, Topole.

Prijavljivanje traje do 15. novembra 2012. godine, a zainteresovani kandidati treba da pošalju popunjen prijavni formular elektronski na adresu: knowhow2act@emins.org .

Prijavni formular možete preuzeti ovde.
Petodnevni Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva biće realizovan u periodu od 10. do 14. decembra 2012. godine.

15.10.2012.

U Sokobanji održan trening “Omladinska politika i javno zastupanje”
za predstavnike članica koalicije “Inicijativa mladih Niš”

U periodu od 11. do 14. oktobra, u Sokobanji je održan trening za predstavnike 5 OCD koje čine koaliciju “Inicijativa mladih Niš”.

Tema treninga je bila omladinska politika i javno zastupanje a na treningu se razgovaralo i o budućim akcijama i kampanjama koje treba preduzeti u cilju zastupanja za otvaranje Kancelarije za mlade Niš i sistemskih promena u načinu vođenja Kancelarije.

Predavači na treningu su bili Marjan Doca Cvetković i Jelena Mihajlović a ispred PROTECTE je na treningu učestvovalo 3 učesnika, Milan Petrović, Marina Dimitrijević i Miloš Trifunović.

10.10.2012.

Održan BEWMAN Eco BarCamp

U Ohridu je u period od 8. do 10. oktobra održan Eco BarCam BEWMAN mreže, sa ciljem da nevladine organizacije osnivači regionalne mreže iz Makedonije, Srbije i Bugarske (Metamorfozis, Protecta, Blue link) prenesu svoja iskustva predstavnicima članica nacionalne mreže Makedonije.

Cilj kampa bio je razmena iskustava, podizanje kapaciteta članica nacionalne mreže, sagledavanja postignutih rezultata i mogućnosti regionalne mreže kao i dogovora oko daljih koraka u cilju proširivanja mreže i zajedničkih projekata.

BarCamp-u su prisustvovali Zorica Stevanović i Dejan Milošević iz PROTECTA-e kao predstavnici BEWMAN mreže Srbija.

10.10.2012.

U Strazburu održana Skupština Mladih 2012

U periodu od 5. do 7. oktobra u Strazburu je bila održana Skupština Mladih 2012. Organizator ove konferencije je bio Savet Evrope a na konferenciji je učestvovalo oko 170 mladih ljudi iz cele Evrope.

Tema ove konferencije je bila “Mladi i demokratija: da li je mlada generacija žrtvovana”? Na konferenciji su se mladima obratili mnogi visoki funkcioneri Saveta Evrope kao što su Žan Klod Minjon, Predsednik Parlamentarne Skupštine, Generalni Sekretar Parlamentarne Skupštine Vojcek Savicki i mnogi drugi.

Učesnici su imali prilike da posete Evropski Parlament u Strazburu, da rade u Evropskom omladinskom centru i otvoreno razgovaraju sa predstavnicima političkih stranaka koje su prisutne u Evropskom Parlamentu.

Srbiju je predstavljalo 4 učesnika, među kojima i Milan Petrović iz PROTECTA-e.

10.10.2012.

ISTRAŽIVANJE O UČEŠĆE ŽENA U RADU POLITIČKIH PARTIJA NA ALBANSKOM I BUGARSKOM JEZIKU

Najavljeno istraživanje Centra za razvoj građanskog društva PROTECTA na albanskom i bugarskom jeziku, koje je nastalo kao deo projektne aktivnosti, u sklopu projekta "Jednakosti - Učešće žena u radu političkih partija", podržanog od strane Švajcarske agencije za saradnju i razvoj – SDC, možete preuzeti sa našeg sajta.

Istraživanje o učešću žena u radu političkih partija sprovedeno je u opštinama Bela Palanka, Bujanovac, Dimitrovgrad, Pirot i Preševo u periodu jul-avgust 2012. godine.

Istraživanje o učešće žena u radu političkih partija na albanskom jeziku možete preuzeti ovde .

Istraživanje o učešće žena u radu političkih partija na bugarskom jeziku možete preuzeti ovde .

04.10.2012.

PROTECTA održala trening za pisanje projekata

Kancelarija za mlade Doljevac je u saradnji sa PROTECTA-om organizovala besplatan trening pisanja predloga projekata. Trening je održan u skupštinskoj sali OU Doljevac 3. i 4. oktobra. Obuku je pohađalo preko 20 zainteresovanih mladih ljudi iz Doljevca.

Svim polaznicima treninga PROTECTA je dala i sertifikat da su prošli obuku za pisanje projekata.

Trening je realizovan u sklopu projekta Kancelarije za mlade "Aktivni mladi Doljevca" koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

04.10.2012.

Baza podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji

Izašlo je III izdanje "Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji". Bazu podataka možete preuzeti ovde .

02.10.2012.

URAĐENO ISTRAŽIVANJE O UČEŠĆE ŽENA U RADU POLITIČKIH PARTIJA
(Bela Palanka, Bujanovac, Dimitrovgrad, Pirot, Preševo)

Istraživanje je nastalo kao deo projektne aktivnosti Centra za razvoj građanskog društva PROTECTA, u sklopu projekta "Jednakosti - Učešće žena u radu političkih partija", podržanog od strane Švajcarske agencije za saradnju i razvoj – SDC.

Istraživanje o učešću žena u radu političkih partija sprovedeno je u opštinama Bela Palanka, Bujanovac, Dimitrovgrad, Pirot i Preševo u periodu jul-avgust 2012. godine.

Istraživanje na srpskom jeziku možete preuzeti ovde .

Uskoro će na našem sajtu biti postavljeno istraživanje na albanskom i bugarskom jeziku.

28.09.2012.

KONFERENCIJA FINANSIJSKA ODRŽIVOST OCD U VREMENU KRIZE

U petak, 28. septembra, u Beogradu održana je konferencija posvećena finansijskoj održivosti i dobrom upravljanju u OCD u vreme krize, koja je okupila 120 predstavnika/ca civilnog sektora, državnih institucja, domaćih i međunarodnih donatora i medija.

Milena Banović, iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvo, govorila je o ulozi države u finansijskoj održivosti OCD.

Kori Udovički, istaknuta ekonomistkinja, održala je prezentaciju o uticaju ekonomske situacije na stanje u civilnom sektoru Srbije.

Važnost poreskih politika u kontekstu finansijske održivosti OCD bila je tema prezentacije Dragana Golubovića iz Evropskog centra za neprofitno pravo.

Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, istakao je javnost rada, dobro upravljanje i nezavisnost OCD kao glavne faktore njihove nefinansijske održivosti, dok je Mia Vukojević, izvršna direktorka BCIFa, govorila o održivosti OCD iz perspective lokalnog donatora. Marko Košutić, iz Udruženja za pomoć MNRO Plava ptica iz Kule, predstavio je primer dobre prakse primene novih načina i diversifikovanja izvora finansiranja.

PROTECTA je uzela aktivno učešće na ovoj konferenciji.

Opširnije na strani: http://www.gradjanske.org/page/news/sr.html?view=story&id=5760&sectionId=1 .

26.09.2012.

Trening "Agro biznis najbolji biznis"

Na poziv Kancelarije za mlade opštine Doljevac, Centar za razvoj građanskog društva Protecta, realizuje trening za građane starosti 15-30 godina. Trening se održava 26 i 27.09.2012 godine sa temom "Agro biznis najbolji biznis".

Na treningu polaznici će dobiti sva neophodna znanja iz oblasti:

 • Registrovanje biznisa (DOO, ortačko društvo, akcionarsko društvo, zadruga i poljoprivredno gazdinstvo);
 • Privredna društva;
 • Knjigovodstvo;
 • Obračun i plaćanje poreza i doprinosa.

Svi polaznici na samom treningu dobiće neophodnu literaturu "Vodič za pokretanje biznisa" i odgovarajuće obrasce.

Trening "Agro biznis najbolji biznis" finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u okviru projekta "Aktivni mladi Doljevca".

fokus grupa fokus grupa

fokus grupa

29.09.2012.

Održana obuka za aktiviste na projektu GLASNO ZA ZDRAVSTVO!

Udruženje Srbija u pokretu iz Beograda, uz podršku PROTECTA-e je u subotu 29.09.2012 organizovalo obuku "Javni govor" za NVO aktiviste a u okviru projekta "Kakav je doktor". Projekat ima za cilj smanjenje korupcije u zdravstvu.

Obuka je održana u prostorijama Medinickog fakulteta Niš. Obuku su održali obučeni fasilitatori-treneri Srbije u pokretu. Obuka je rađena po modelu organizovanja i leadershipa razvijenog od strane profesora Maršala Ganca sa Harvard Univerziteta.

Agenda:

 • Uvod u borbu protiv korupcije u zdravstvu i projekat "Kakav je doktor"
 • Priča o sebi - učesnici su učili mehanizme kako da svoju ličnu motivacionu priču predstave drugoj osobi,
 • Priča o nama - povezivanje lične priče sa situacijom u društvu i pričama drugih ljudi,
 • Priča o sada i povezivanje - povezivanje priča i poziv na akciju.

Ovo je radionica gde se polaznici uče javnom govoru i kako da pomoću svoje lične motivacione priče, koja ih pokreće na akciju pokrenu druge ljude kako bi svi zajedno napravili promenu u društvu.

Po završetku obuke od učesnika se biraju tim lideri (oni koji su se najbolje pokazali) i nakon toga tim lideri prolaze detaljniju tronedeljnu obuku.

Više informacija na http://kakavjedoktor.srbijaupokretu.org/

24.09.2012.

Počeo petodnevni „Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva“

PROTECTA kao partner na projektu „ Znam kako da delujem“ u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji, Beogradskom otvorenom školom i UNECOOP-om organizuje Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u Prolom Banji od 24 do 28. septembra 2012.

Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) ima za cilj da unapredi znanja i veštine predstavnika OCD za aktivno učešće u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u Srbiji. Program je posvećen upoznavanju predstavnika OCD sa najznačajnijim aktima domaćeg i EU zakonodavstva, kao i sa raspoloživim pravnim mehanizmima za vođenje odgovorne politike životne sredine. Pozitivna iskustva i primere dobre prakse preneće eksperti iz regiona Zapadog Balkan.

Petodnevnom treningu prisustvuje 21 predstavnik OCD-a sa teritorija Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga i realizuje se u periodu od 24. do 28. septembra 2012. godine.

21.09.2012.

MEĐUNARODNI DAN MIRA, 21. SEPTEMBAR

Povodom Međunarodnog dana mira, PROTECTA je organizovala pokretnu izložbu fotografija posvećenih miru. Izložbene panoe su nosili volonteri PROTECTA-e a izložbu su mogli da vide šetači u glavnoj ulici od TPC Kalča do Trga Kralja Milana. Pre same akcije, tačno u 12h aktivisti PROTECTA-e su održali minut ćutanja za žrtve svih ratova do sada, a u skladu sa međunarodnom akcijom povodom svetskog dana mira.

Jutros su aktivisti PROTECTA-e održali čas mira za decu trećeg razreda OŠ “Car Konstantin” i upoznali decu sa važnošću mira i mirovnim aktivizmom.

Izložbu fotografija povodom Međunarodnog dana mira u Power pointu možete skinuti ovde .

Podržite i vi ideju mira, ne dozvolimo da nam se ikada više dese ratovi u kojima svi gubimo.

fokus grupa fokus grupa

fokus grupa

17.09.2012.

“Podrška slobodi javnog okupljanja uoči parade ponosa”

Povodom predstojeće Parade ponosa grupa nevladinih organizacija iz Niša koju čine:

 • Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
 • Centar za razvoj civilnih resursa
 • Centar za ljudska prava Niš
 • Centar lokalne demokratije LDA Niš
 • Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA
 • Ženski prostor

je organizovala konferenciju za medije pod nazivom “Podrška Paradi ponosa”.

Na konferenciji su u vezi programa parade ponosa, i problema sa kojima se LGBT populacija susreće u Srbiji govorili:

 • Bojana Ivković - Organizacioni odbor Parade ponosa
 • Goran Miletić - Organizacioni odbor Parade ponosa
 • Vera Kurtić - Ženski prostor
 • Dragan Đorđević - Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS

PROTECTA daje nedvosmislenu podršku svim socijalnim grupama u svom zakonom i ustavom zagarantovanom pravu da se samoorganizuju i legitimno protestvuju. Pozivamo organe vlasti da se omoguće uslovi da svaka socijalna grupa u Srbiji, pa i LGBT populacija može na miran način da protestvuje i ukaže javnosti na probleme sa kojima se susreće.

07.09.2012.

PROTECTA NACIONALNI PARTNER NA PROJEKTU PROGRAMA “MLADI U AKCIJI”

PROTECTA učestvuje u realizaciji projekta "Ready, Steady=JOB" koji se odvija u okviru programa “Mladi u akciji” kao nacionalni partner za Srbiju.

Projekat realizuje organizacija civilnog društva “Youth Alliance – Kruševo” iz Makedonije u partnerstvu sa još 8 organizacija iz Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Srbije, Rumunije i Turske.

Glavni ciljevi ovog projekta su:

 • Podsticanje kreativnosti kod mladih ljudi i razvoj preduzetničkih veština;
 • Pružiti mladima dovoljno znanja o preduzetničkim veštinama kako bi iste mogli da prenesu dalje u svojoj zajednici i na taj način postignu efekat umnožavanja rezultata;
 • Motivisanje mladih ljudi da otkrivaju i uvažavaju različite kulture.

Glavni događaj ovog projekta će biti razmena 27 mladih ljudi iz Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Makedonije, Srbije, Rumunije i Turske u periodu od 8. do 15. oktobra 2012. godine.

Na razmeni će svaka zemlja, između ostalog, dobiti priliku da predstavi svoju nacionalnu kulturu, tradiciju, običaje, ali i predstaviti prednosti i probleme razvoja omladinskog preduzetništva.

06.09.2012.

Decentralizacija na TV 5

U četvrtak, 06.09.2012 tema emisije “Rasprave” na TV 5 koju vodi novinar Zoza Marjanović je bila decentralizacija i regionalizacija Srbije, šta je obećano a šta smo dobili.

Gosti emisije su bili:

 • Bojan Avramović, direktor Regionalne razvojne agencije Jug Niš;
 • Joza Živković, politikolog;
 • Milan Stefanović, direktor PROTECTA-e.

U emisiji ste mogli da čujete puno podataka o tome gde se Srbija nalazi danas kad je u pitanju decentralizacija, šta su glavne prepreke za uspešnu decentralizaciju i koji su najveći problemi koje nam prevelika centralizacija donosi.

05.09.2012.

Održan sastanak gradonačelnika Niša sa predstavnicima civilnog društva oko dalje sudbine LAF-a

U Kabinetu Gradonačelnika je 05.09.2012 održan sastanak između predstavnika civilnog društva (predstavnik PROTECTA-e, Centra za ljudska prava, i BIRODI-ja iz Beograda), predstavnika međunarodne zajednice (Misija OSCE u Srbiji) i predstavnika Grada Niša (Gradonačelnik Prof. dr Zoran Perišić i predstavnica gradskog veća gospođa Nađa Marković).

Tema sastanka je bila situacija oko Lokalnog antikorupcijskog Foruma i koraci koji bi mogli da se preduzmu kako bi se obezbedio napredak u borbi protiv korupcije u Nišu. Sastanak je prošao u konstruktivnoj diskusiji gde su svi prisutni usvojili predlog da se formira radna grupa (sastavljena od predstavnika grada i civilnog društva) koja bi se bavila:

 • izradom liste proceduralnih nedostataka u dosadašnjem radu LAF-a,
 • predlozima rešenja,
 • izradom liste nedostajećih mehanizama,
 • lista potrebnih znanja potrebnih za sprovodjenje LAP-a,
 • definisanje kriterijuma za članstvo u LAF-u,
 • utvrđivanje procedura za izbor članova LAF-a.

Očekuje se da radna grupa da rezultate najkasnije do 9. decembra, svetskog dana borbe protiv korupcije. U radnu grupu je izabran i predstavnik PROTECTA-e Milan Stefanović.

03.09.2012.

Konferencija Zaštita od diskriminacije u Srbiji – dostignuća i izazovi

U ponedeljak, 3. septembar 2012.g, u Beogradu u organizaciji Partnera za demokratske promene Srbija je održana konferencija:

„Zaštita od diskriminacije u Srbiji – dostignuća i izazovi“

U nastojanju da se pruži podrška otvorenom dijalogu o diskriminaciji u Srbiji i unapređenju saradnje na sprečavanju diskriminacije, Konferencija je imala za cilj predstavljanje aktivnosti usmerenih na podizanje svesti javnosti o diskriminaciji i ulozi institucije Poverenika za zaštitu ravopravnosti. Skup je otvorila dr Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, a naskupu su se obratili i:

 • Gordana Stamenić, Državni sekretar, Ministarstvo pravde i državne uprave;
 • Blažo Nedić, Predsednik, Partneri za demokratske promene Srbija.

Tokom radnog dela skupa, predstavnici organizacija civilnog društva i službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti govorili su o mehanizmima za zaštitu od diskriminacije u Srbiji, mogućnostima za njihovo unapređenje, kao i postojećim izazovima i problemima u oblasti zaštite od diskriminacije. PROTECTA-u je aktivno na ovom skupu predstavljao Milan Stefanović.

01.09.2012.

Obeležen dan mladih Grada Niša

U subotu, 01.09 je obeležen dan mladih Grada Niša. Dan mladih se obeležava od prošle godine, a ove godine su organizovana kulturna dešavanja i sportske manifestacije. U okviru obeležavanja je organizovan i prvi sastanak Gradonačelnika Niša Gospodina Prof. dr Zorana Perišića sa omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade grada Niša. Na sastanku su prisustvovali predstavnici 20-tak organizacija, a otvorene su mnoge teme, između ostalog i skoro otvaranje gradske kancelarije za mlade, depolitizacija saveta za mlade, odvajanje više sredstava iz gradskog budžeta za probleme mladih.

Na ovom sastanku su se uspešno predstavili i PROTECTA i Inicijativa mladih Niš, koalicija pet organizacija iz Niša formirana kako bi aktivno radila na omladinskoj politici i rešavanju problema mladih u Nišu.

29.08.2012.

MEDIJSKO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA "EUFORIJA"

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA u sklopu projekta "EUforija", koji se implementira uz finansijsku pomoć Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, organizovala konferenciju za štampu u Media Centru u Nišu. Konferencija je održana 29. avgusta tekuće godine sa početkom u 12h.

Cilj konferencije je da se predstavnici medija i građani upoznaju sa dosad realizovanim aktivnostima na projektu kao i predstavljanje budućih aktivnosti.

Na konferenciji medijima su se obratili:

 • Nataša Savić Janjić, Sektor za komunikacije i obuku/Rukovodilac Grupe za komunikacije Kancelarija za evropske integracije Vlada Republike Srbije
 • Milan Stefanović, izvršni direktor PROTECTA-e
 • Milan Petrović, Koordinator projekta “EUforija”

fokus grupa

28.08.2012.

ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK ZA FORMIRANJE REGIONALNE KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH JUŽNE SRBIJE

Na inicijativu KOMS-a (Krovne organizacije mladih Srbije) u Nišu je u Medija centru održan sastanak organizacija mladih i za mlade, a sa ciljem iniciranja osnivanje regionalne krovne organizacije mladih za Južnu Srbiju. Sastanku su prisustvovale tridesetak OCD iz Niša, Vranja, Leskovca, Aleksinca, Prokuplja, Doljevca i drugih opština sa Juga Srbije.

U okviru sastanka je održano i predstavljanje štampanog izdanja "Vodiča za umrežavanje mladih na lokalnom i regionalnom nivou i uključivanje u procese donošenja odluka".

Na sastanku je izabran inicijalni odbor koji bi u narednih par meseci trebao da stvori platformu za formiranje regionalne krovne organizacije. Između ostalih predstavnika OCD u inicijalni odbor je ušao i predstavnik PROTECTA-e kao organizacije koja se 14 godina bavi problemima mladih i omladinskom politikom.

23.08.2012.

PROTECTA potpisala Memorandum o zajedničkom radu na pitanjima omladinske politike grada Niša

U Medija centru Niš je 23.08.2012 svečano potpisan Memorandum o zajedničkom radu na pitanjima omladinske politike grada Niša između sledećih organizacija mladih i za mlade:

 • PROTECTA;
 • Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub;
 • Savez studenata Univerziteta u Nišu;
 • Studentska unija Univerziteta u Nišu;
 • Omladinski centar „Zajedno stvaramo“.

Ovo potpisivanje memoranduma je i zvaničan početak rada koalicije omladinskih organizacija civilnog društva “Inicijativa mladih Niš”.

Koalicija “Inicijativa mladih Niš” objedinjuje pet organizacija civilnog društva iz Niša, koje će u svom zajedničkom radu pokrenuti akcije kojima se utiče na lokalne organe vlasti da donesu odluke o promenama u omladinskoj politici na lokalnom nivou. Koalicija je otvorena i za druge omladinske organizacije iz Niša.

Koalicija predstavlja deo projekta “Potrebno nam je više podrške” koji sprovodi Omladinski centar “Zajedno stvaramo” iz Niša. Ciljevi projekta su:

 • otvaranje Kancelarije za mlade grada Niša,
 • povećanje finansijskih sredstava u gradskom budžetu za rešavanje pitanja mladih,
 • razvoj i jačanje omladinskog rada na lokalnom nivou.

Više o ovom projektu na: www.zajednostvaramo.rs/inicijativa-mladih-nis.html

fokus grupa fokus grupa

10.08.2012.

PROTECTA OBELEŽILA MEĐUNARODNI DAN MLADIH

PROTECTA i njeni volonteri su u petak, 10. avgusta obeležili Međunarodni dan mladih (12. avgust). Akcija je održana na platou ispred TPC Kalča gde su volonteri PROTECTE informisali prolaznike o značaju obeležavanja ovog datuma.

Takođe, prolaznici, najčešće mladi ljudi, su mogli navesti probleme i želje za koje oni lično smatraju da su najizraženiji kod mladih danas. Između ostalih, prolaznici su kao najznačajnije primere naveli:

 • Mogućnost da mladi sa stečenim obrazovanjem i diplomom nađu adekvatan posao u Srbiji;
 • Zapošljavanje bez veze;
 • Veća uključenost mladih većnika u rešavanju problema koji direktno pogađaju mlade.

PROTECTA se ovom prilikom zahvaljuje svim volonterima koji su pomogli u realizaciji ovog dešavanja.

10.08.2012.

PROTECTA ORGANIZOVALA FOKUS GRUPE

Centra za razvoj građanskog društva PROTECTA u okviru projekta "Jednakosti - Učešće žena u radu političkih partija", podržanog od strane Švajcarske agencije za saradnju i razvoj – SDC, organizovala je pet fokus grupa u periodu od 07. do 09. avgusta. 2012. godine.

Učesnice fokus grupa su bile žene članovi političkih stranaka i stranaka nacionalnih manjina koje deluju u multietničkim sredinama Preševo, Dimitrovgrad, Bela Palanka, Pirot i Bujanovac.

fokus grupa fokus grupa

30.07.2012.

PROTECTA počinje sa realizacijom projekta “EUforija”

Projekat “EUforija” je podržan od strane Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije, a realizovaće se u periodu od 1. avgusta – 30. novembra 2012. godine.

Cilj projekta “EUforija” je informisanje i edukovanje mladih ljudi u Nišu o vrednostima i standardima EU kao i o prednostima koje članstvo u EU nudi mladim ljudima i predstavljanje procesa EU integracija na popularan i zabavan način kroz učenje i igru ucešćem u kvizu.

Korisnici ovog projekta su učesnici kviza iz svih niških srednjih škola (60 učenika i 20 profesora iz 20 srednjih škola na teritoriji grada Niša), učenici srednjih škola koje učestvuju u kvizu i građani Niša i okoline koji će o projektu biti informisani putem medija.

26.07.2012.

Završna Konfenecija povodom finalizacije projekta "QUICK START"

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA u sklopu projekta preko-granične saradnje Srbija-Bugarska "Quick Start", koji se implementira uz pomoć IPA fondova, organizovala završnu konferenciju 26.07.2012. u Media Centru u Nišu sa početkom u 12h.

Na konferenciji za štampu su se, pored PROTECTA-e, obratili i predstavnici partnerskih organizacija "Naissi – Sofija" i "Ivan Vazov" - Berkovitsa iz Bugarske. Ovom prilikom su sublimirani rezultati jednogodišnjeg rada na implementaciji projekta u oblasti sertifikacije domaćih privrednika kao i uspostavljanju informativno konsultantskog centra u Nišu i Berkovici.

Realizacija projekta trajala godinu dana.

20.07.2012.

Održan Forum OLE i Skupština FLARE mreže u Italiji

U Italijanskom gradu Lecce u organizaciji FLARE mreže je u periodu od 16. do 27. jula održan OLE, najveći međunarodni forum u Evropi na temu borbe protiv organizovanog kriminala. Veliki broj radionica i predavanja, preko 40 međunarodnih govornika i preko 200 učesnika su obeležili ovogodišnji OLE. Podteme ovogodišnjeg foruma su bile trafiking drogom i oružjem.

U okviru foruma je održana i skupština FLARE mreže na kojoj je bilo govora o strateškom planu mreže do 2015. godine. Usvajanje novog strateškog plana se očekuje do decembra 2012. godine. Ovogodišnjem forumu OLE i skupštini FLARE mreže je ispred PROTECTA-e prisustvovao Milan Stefanović, direktor PROTECTA-e i koordinator FLARE mreže za Balkan.

11.07.2012.

OTVOREN KONKURS ZA UČEŠĆE NA PROGRAMU JAČANJA KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U OKVIRU PROJEKTA ZNAM KAKO DA DELUJEM

Evropski pokret u Srbiji, Beogradska otvorena škola,
Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA i UNECOOP
pozivaju Vas da se prijavite za učešće na Programu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u okviru projekta Znam kako da delujem

Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva(OCD), unaprediće znanja i veštine predstavnika OCD za aktivno učešće u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u Srbiji.
Program jačanja kapaciteta sastoji se od dve komponente:

1) Znanja
Ovaj deo Programa posvećen je upoznavanju predstavnika OCD sa najznačajnijim aktima domaćeg i EU zakonodavstva, kao i sa raspoloživim pravnim mehanizmima za vođenje odgovorne politike životne sredine. Pozitivna iskustva i primere dobre prakse preneće eksperti iz regiona Zapadog Balkana.

2) Veštine
Ovaj deo Programa ima za cilj da ojača kapacitete predstavnika OCD za planiranje i sprovođenje kampanja koje doprinose aktivnom učešću građana u donošenju odluka u oblasti životne sredine.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće u Programu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva ukoliko ispunjavate sledeće kriterijume:

 • Predstavnik ste organizacije civilnog društva koja deluje u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine;
 • Vaša organizacija je registrovana na teritoriji jednog od navedenih okruga: Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog (spisak gradova i opština koji pripadaju pomenutim okruzima možete pronaći ovde);
 • Motivisani ste da svojim delovanjem unapređujete politiku životne sredine na lokalnom nivou kroz aktivno učešće u njenom kreiranju i sprovođenju i kroz dijalog svih zainteresovanih strana u ovom procesu.

Prijavljivanje
Prijavljivanje traje do 20. avgusta 2012. godine, a zainteresovani kandidati treba da pošalju popunjen prijavni formular elektronski na adresu:knowhow2act@bos.rs.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.
Petodnevni Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva biće realizovan u periodu od 24. do 28. septembra 2012. godine. Sve troškove učešća na Programu snose organizatori.
Projekat Znam kako da delujem se izvodi uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji u okviru programa „Jačanje organizacija građanskog društva“.
Više informacija o samom projektu možete pronaći na veb stranici www.znaskako.rs

10.07.2012.

PROTECTA organizovala trening radionicu na temu
“Podizanje kapaciteta i razvoj strateškog plana za ACRIMA mrežu”

U periodu od 04. – 07. VII 2012. godine, PROTECTA je u saradnji sa ACRIMA mrežom organizovala trening radionicu na temu “Podizanje kapaciteta i razvoj strateškog plana za ACRIMA mrežu”. Cilj ovog treninga je bio osnaživanje članica ACRIMA mreže na teme pisanja strateških dokumenata i izrada trogodišnjeg strateškog plana za ACRIMA mrežu.

Projekat je podržan od strane OEBS Misije u Srbiji a organizovan je bio u hotelu “Moravica” u Sokobanji. Treneri-predavači su bili iskusni treneri za teme strateškog planiranja, Snežana Stojanovic i Ivan Tasić.

Nakon završenog treninga, sledi pisanje radne verzije, a zatim i finalne verzije strateškog plana čiji se završetak očekuje krajem septembra, a obuhvatiće period od 3 godine, do septembra 2015. godine.

02.07.2012.

PROTECTA ZAPOČELA REALIZACIJU NOVOG PROJEKTA

Projekat Centra za razvoj građanskog društva PROTECTA "Jednakosti - Učešće žena u radu političkih partija", podržan od strane Švajcarske agencije za saradnju i razvoj – SDC, realizovaće se u periodu od 01. jula. 2012. do 30. novembra. 2012. godine.

Svrha projekta je unapređenje demokratije i demokratskih institucija (političke stranke nacionalnih manjina i drugih stranaka u opštinama koje su aktivne u izabranim opštinama) kroz izgradnju kapaciteta političkih partija za veće učešće žena u političkom životu na lokalnom nivou.

Korisnici ovog projekta biće žene u 5 opština na Jugu Srbije, članovi političkih stranaka i stranaka nacionalnih manjina koje deluju u multi etničkim sredinama.

02.07.2012.

Diskusioni forum – praksa primene zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

Predstavnik PROTECTA-e učestvovao je na diskusionom forumu koji je organizovala Beogradska otvorena škola u okviru projekta “Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“ zajedno sa 20 predstavnika lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva sa teritorije Srbije.

Cilj diskusionog foruma bio je:

 • Uspostavljanje održivog modela za građansku participaciju u procesu kreiranja i sprovođenja politike životne sredine, zasnovanog na preporukama EU i dobroj praksi, koristeći procenu uticaja na životnu sredinu kao primer;
 • Jačanje kapaciteta profesionalnih i strukovnih udruženja za aktivno i ravnopravno učešće u koncipiranju i sprovođenju odgovorne politike životne sredine na lokalnom nivou u skladu sa prioritetima evropskih integracija;
 • Funkcionalno umrežavanje organizovanog civilnog društva, akademske zajednice i medija u Srbiji za aktivno delovanje u lokalnim zajednicama, razmenu iskustava i uspostavljanje evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine;

Učesnicima su tokom četiri dana imali prilike da razmene mišljenja sa:

 • Sabinom Ivanović, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja;
 • Srđan Đurović, fond za otvoreno društvo;
 • Sreten Đorđević, advokat;
 • Gordana Šunjevarić, Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

11.06.2012.

PROTECTA postala pridruženi član KOMS-a

Na redovnom zasedanju skupštine KOMS-a (Krovna Organizacija Mladih Srbije) koja je održana u nedelju, 10. juna 2012. godine, delegati skupštine KOMS-a su usvojili predlog PROTECTA-e za učlanjenje pa je tako PROTECTA postala pridruženi član KOMS-a.

Krovna organizacija mladih Srbije predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 68 organizacija članica (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.

Više o KOMS-u možete naći na: www.koms.rs.

08.06.2012.

SAVETOVANJE O DRUŠTVENO ODGOVORNOM POSLOVANJU

U Nišu je 08. juna 2012.godine u organizaciji Smart kolektiva a uz pomoć USAID-a organizovano savetovanje o društveno odgovornom poslovanju. Na ovom savetovanju su se mogle čuti osnove o društveno odgovornom poslovanju, koji su glavni problemi za ovu oblast kao i primeri dobre prakse od strane vodećih firmi u Srbiji: Telekom, Holcim, PM isl...

Takođe su svi učesnici učestvovali u razvijanju potencijalnih projekata međusektorske saradnje u svojoj zajednici, i to u oblastima:

 • Razvoj filantropije
 • Promocija koncepta korporativnog volontiranja
 • Podrška zapošljavanju mladih

Savetovanju su prisustvovali predstavnici kompanije, OCD, lokalne samouprave, a predstavnik PROTECTA-e na ovom skupu je bio Milan Stefanović.

04.06.2012.

Strateški razvoj mreža i upravljanje mrežama

U Novom Sadu je u period od 31.05. do 2.06. 2012. godine održan trening “Strateški razvoj mreža i upravljanje mrežama” za predstavnike šest mreža iz Srbije.

Trening je organizovan od strane TACSO Srbija, dok su trening vodili treneri TIM-a 3. Treningu su prisustvovali Milan Stefanović kao predstavnik PROTECTA-e, Milan Petrović kao predstavnik FLARE mreže i Zorica Stevanović kao predstavnik BEWMAN Srbija mreže.

04.06.2012.

PROTECTA započela realizaciju novog projekta

U periodu od 1. juna do 31. jula 2012. PROTECTA će realizovati projekat “Podizanje kapaciteta i razvoj strateškog plana ACRIMA mreže”.

Projekat je podržan od strane OEBS Misije u Srbiji a ideja projekta je da se 24 predstavnika ACRIMA mreže obuči na temu strateškog planiranja i pisanja strateških dokumenata za razvoj mreže.

Obuka će se održati u Sokobanji, u periodu od 4.-7. jula 2012. godine.

Cilj projekta je:

 • Jačanje kapaciteta ACRIMA mreže i svih njenih članova i stvaranje uslova za razvoj strateških i akcionih planova.

Više o ACRIMA mreži možete naći na: www.acrima.net.

30.05.2012.

QUICK START DODELA SERIFIKATA

U okviru projekta preko granične saradnje Srbija-Bugarska “Quick Start”, koji se realizuje u saradnji sa Bugarskim partnerima (NAISSI - Sofia, Ivan Vazov – Berkovica) u utorak 29.05.2012. godine Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA je posetila delegacija NAISSI iz Sofije. Razlog posete je realizacija druge faze edukacije vezane za trening po Quick Start metodologiji. Ovom prilikom su uručeni sertifikati za trenere koji su uspešno završili obuku u Bugarskoj što im omogućava da sva stečena znanja i veštine prenesu na svoje zaposlene (po 10 iz svakog preduzeća) nakon čega će uslediti evaluacija realizovane obuke i dodatna sertifikacija zaposlenih.

Edukacija je imala za cilj da upozna polaznike sa racionalizacijom proizvodnih procesa u ciljanim proizvodnim granama.

Projekat se implementira uz pomoć IPA fondova i trajanje projekta 12 meseci.

23.05.2012.

Promovisanje veće dostupnosti informacija o životnoj sredini- izrada nacionalnog metaregistra

U Beogradu je u organizaciji Misije OEBS u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Agencije za zaštitu životne sredinu organizovan okrugli sto na temu veće dostupnosti informacija o životnoj sredini.

Tom prilikom potpisan je memorandum o saradnji između zamenika šefa Misije OEBS u Srbiji, Tomas Mura i direktora Agencije, Momčila Živkovića na projektu izrade prvog nacionalnog meta registra za informacije o životnoj sredini pod nazivom Ekoregistar.

Sastanku su prisustvovali predstavnici civilnog sektora iz cele Srbije, predstavnici Agencije i Ministarstava od kojih se očekivalo da iskažu svoje mišljenje i daju sugestije o vrsti informacija koje metaregistar treba sadržati kako bi relevantne informacije o životnoj sredini bile javne i lako dostupne svim zainteresovanim stranama. Sastanku je prisustvovao i predstavnik Protecta-e.

16.05.2012.

Predstavljanje projekta “Mali grantovi za integraciju izbeglih i interno raseljenih lica”

U Medija centru,Beograd održana je konferencija za štampu u organizaciji CARE Srbija i OCD Protecta sa ciljem predstavljanja projekta “Mali grantovi za integraciju izbeglih i interno raseljenih lica” kao i promovisanja primera dobre prakse.

Na konferenciji su govorili:

 • Adriano Martins, zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji
 • Vesna Jovanović, rukovoditeljka projekta – CARE Srbija
 • Dejan Milošević, koordinator projekta – Protecta, Niš kao i troje dobitnika granta.

Više o ovoj konferenciji možete pročitati OVDE.

08.05.2012.

Najnoviji broj decentralizatora

U 13-om broju "Decentralizator"-a pročitajte tekst o radu PROTECTA-e.

Časopis možete skinuti OVDE.

27.04.2012.

PROTECTA ORGANIZOVALA BIZNIS FORUM

U okviru projekta preko granične saradnje Srbija-Bugarska “Quick Start”, koji se realizuje u saradnji sa Bugarskim partnerima (NAISSI - Sofia, Ivan Vazov - Berkovica) 26.04.2012 održan je BIZNIS FORUM u Bugarskoj (Berkovica).

Na forumu je prisustvovalo po 17 privrednika iz Srbije i Bugarske koji su ovom prilikom upoznati sa budućim aktivnostima na projektu kao i novostvorenim mogućnostima za međusobnu saradnju.

Projekat se implementira uz pomoć IPA fondova i trajanje projekta je 12 meseci.

19.04.2012.

PROTECTA organizovala javnu raspravu
“Postojanje antikorupcijskog tela u Nišu
– problem ili potreba”

U sredu 18. 04. 2012. PROTECTA je organizovala javnu raspravu pod nazivom “Postojanje antikorupcijskog tela u Nišu – problem ili potreba” u Media Centru u Nišu.

Gosti javne rasprave su bili gospodin Vladimir Goati, predsednik Transparentnosti Srbija, Ana Jerosimić, savetnica u Odseku za sprovođenje Strategije i propise Agencije za borbu protiv korupcije i Pavle Dimitrijević, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja (BIRODI). Na raspravi je prisustvovalo oko 30 učesnika, predstavnika medija, OCD, institucija, sindikata, političkih stranaka...

Na raspravi je predstavljeno mini istraživanje koje je sprovedeno među 260 građana Niša o prisutnosti korupcije i značaju postojanja nezavisnog antikorupcijskog tela u Nišu.

Rezultate istraživanja možete naći OVDE.

Tekst/govor gospodina Goatija možete naći OVDE.

30.03.2012.

SAT ZA NAŠU PLANETU

Želimo da vas pozovemo da se kao i prethodnih godina uključite u globalnu akciju koju WWF organizuje "Sat za našu planetu" – Earth Hour. U 20:30h, 31. marta 2012. godine, gradovi širom sveta isključiće svetla na sat vremena i time poslati snažnu poruku da je moguće nešto preduzeti protiv klimatskih promena.

Predlozi šta konkretno možete da uradite i priključite se akciji:

1. ISKLJUČITE SVETLO – kod kuće, u vašoj kancelariji, omiljenom kafiću ili klubu, parku ili centru vašeg mesta! Pridružite se hiljadama organizacija širom sveta i pokažite da vam je stalo do budućnosti naše planete. Ovo je sjajna prilika da prikažete svoju organizaciju u drugačijem svetlu!

Primer aktivnosti: organizacija predavanja, šetnje sa svećama, koncert-unplugged, posmatranje zvezda... budite kreativni :)

Isključi svetlo. Osvetli budućnost planete! Unapred hvala.

„Sat za našu planetu” je globalna akcija u koju se uključuju pojedinci, organizacije, institucije i biznisi sa zajedničkim ciljem - slanje snažne poruke da je moguće nešto preduzeti protiv klimatskih promena i da je moguće promeniti svoje svakodnevne navike za dobrobit planete i samih nas koji na njoj živimo (više informacija na wwf.panda.org/serbia i www.earthhour.org ). Počevši od 2009. godine kada je akcija prvi put organizovana u Srbiji, broj gradova i opština koje podržavaju akciju neprestano raste. Globalnoj akciji se 2011. godine u Srbiji pridružilo preko 40 gradova i opština, a na globalnom nivou preko 5200 gradova iz 135 zemalja iz svih krajeva sveta.

26.03.2012.

Protecta je uradila sociološko istraživanje

„Deca i porodice u riziku u transgraničnom regionu Bugarske i Srbije.
Evaluacija potreba za internet resursima, koji bi obezbedili pružanje informacija
za rešavanje stvarnih životnih situacija u virtuelnom prostoru”.

Centar za građansko društvo Protecta u okviru projekta “ ZA TEBE: Online resursi za porodicu i sekcija sa mogućnostima za razvijanje mladih ljudi”, uradila je sociološko istraživanje, a za potrebe, Udruženja „Viva Pautalija”, Ćustendil i partnerskog udruženja na projektu “Narodni Parlament”, Leskovac. Istraživanje je kofinansirano od strane Evropske unije preko Programa za transgraničnu saradnju između Bugarske i Srbije prema Instrumentu za pretpristupnu pomoć Evropske unije.

Na osnovu predviđene metodologije istraživanja anketiranje je rađeno u sedam osnovnih i sedam srednjih škola. U okviru svake škole slučajnim principom obuhvaćeni su različiti razredi od četvrtog do osmog, odnosno od prvog do četvrtog razreda. Istraživanje je rađeno sa učenicima starosnog doba između 10 i 18 godina koji imaju pristup internetu. Obim istraživanja urađen je na ukupno 200 učenika/ispitanika na teritoriji opštine Leskovac. Od toga, ispitano je 100 učenika u Osnovnim školama i 100 učenika u Srednjim školama na teritoriji pomenute opštine.

Urađeno je deset produbljenih intervjua sa deset stručnih lica koja su uključena u borbu i prevenciju rizika među decom i porodicama u opštini Leskovac, kao i u okviru ove studije održane su dve fokus grupe. Fokus grupe su rađene sa roditeljima dece između 10 i 18 godina, koji žive na teritoriji opštine Leskovac i imaju pristup internetu.

Istraživanje možete preuzeti ovde .

22.03.2012.

Konsultativna radionica
"Organizacije civilnog društva u procesu adaptacije na klimatske promene u lokalnim zajednicama u Srbiji"

U Beogradu je 21.marta 2012.godine organizovana konsultativna radionica "Organizacije civilnog društva u procesu adaptacije na klimatske promene u lokalnim zajednicama u Srbiji"

Radionica je namenjena podizanju kapaciteta predstavnika organizacija civilnog društva Srbije za aktivno učestvovanje u primeni strategija, zakona i politika u procesu adaptacije na klimatske promene na lokalnom nivou.

Tematske oblasti bile su: razvoj pravnog okvira, predstavljanje Bele knjige EU, mitigacije, IPPC dozvole koje su prezentovane od strane: D. Božanić, A.Vučinić i E. Janković iz Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja kao i A. Macura nezavisnog eksperta u oblasti energetike.

PROTECTA je sa svojim predstavnicima aktivno učestvovala na radionici.

20.03.2012.

Završena izložba radova niških osnovaca „Kreativna reciklaža“

18. marta u Dečijem centru završena je izložba radova niških osnovaca pod nazivom „Kreativna reciklaža“ kao završna aktivnost na projektu Otpad kao resurs. Tokom četiri izložbena dana posetioci su imali prilike da pogledaju i uživaju u preko 450 radova učenika iz 23 osnovne škole kao i da glasaju za najkreativniji i najorignalniji rad. Tom prilikom dodeljene su i nagrade najboljim radovima.

Po oceni tročlane komisije svojom originalnošću izdvojila su se četiri rada:

 1. mesto osvojio je grupni rad učenika osnovne škole „14 Oktobar“.
 2. mesto pripalo je radu Mile Stojanović učenice osnovne škole „Učitelj Tasa“.
 3. mesto osvojio je rad Tijane Veljković učenice trećeg razreda osnovne škole „Kole Rašić“.
 4. mesto osvojio je rad Mile Ivanov učenice četvrtog razreda osnovne škole „Čegar“.

Na osnovu glasova posetioca izložbe, za najbolji rad proglašen je rad Lazara Dinčića, učenika prvog razreda osnovne škole „Bubanjski heroji“.

Nagrađene radove kao i jedan broj radova koji su po oceni posetioca izazvali najveće interesovanje možete videti ovde.

19.03.2012.

IN MEMORIAM
Verica Barać 1955 - 2012

Predsednica Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije Verica Barać umrla je 19.03.2012 posle duže i teške bolesti.

Verica Barać je pokretala brojne teme o korupciji i u javnosti je prepoznata kao jedna od najvećih boraca u Srbiji protiv te društvene pošasti.

Rođena je 14. juna 1955. godine u Mrčajevcima kod Čačka, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, a u Beogradu je 1980. diplomirala na Pravnom fakultetu i položila pravosudni ispit.

Od 1997. do 2000. bila je javni pravobranilac opštine Čačak.

U vreme vojne intervencije NATO snaga na SR Jugoslaviju, javno je protestovala protiv rata i režima Slobodana Miloševića.

Za predsednika Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Srbije, koji je formiran u decembru 2001, izabrana je 23. maja 2003. Dobitnica je Povelje za građansku hrabrost "Dragoljub Stošić" za 2008, koju dodeljuju Unija sindikata i Kuća pravde Strazbur.

Dobitnica je nagrade "Vite poziva" za 2011. godinu koju nevladina organizacija Liga ekspetara LEX na svetski dan ljudskih prava pojedincima koji su se istakli u svojim profesijama. Nije bila član nijedne stranke.

PROTECTA je uspešno sarađivala sa Vericom na temu borbe protiv korupcije, imala je uvek šta da kaže i nije štedela nikoga. Državne institucije sa kojima je sarađivala nisu mogle da isprate njenu energiju i iskrenost i često je nailazila na otpor, bojkot i nerazumevanje one iste Vlade Srbije koja ju je i izabrala. Pamtićemo je kao beskompromisnog borca doslednog principima pravde i zakonitosti od koga smo puno toga naučili.Završna manifestacija projekta
"Otpad kao resurs"
izložba radova kreativna reciklaža
15.-18. mart 2012. dečiji centar u parku Čair

Soc

13.03.2012.

PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA MLADI I PREDUZETNIŠTVO

U utorak 13. mart 2012. godine, u organizaciji Građanskih Inicijativa iz Beograda u Privrednoj komori Srbije je organizovana prezentacija istraživanja u okviru projekta „Državni službenik? – Ne hvala, ja sam preduzetnik!” koji je podržan od strane MOS-a.

U Srbiji je oko 50% mladih nezaposleno i većina njih nije motivisana da se bavi preduzetništvom. Visoki troškovi pokretanja biznisa, komplikovane procedure, politička situacija i nedostatak podrške države su neki od problema uočenih u okviru istraživanja koje je sprovedeno u 16 gradova i opština Srbije.

Na pitanja da li sebe vide kao preduzetnika/cu ili pak žele siguran ali manje plaćen posao u državnoj službi, odgovor je dalo oko 1200 mladih ljudi između 15 i 30 godina.

U diskusiji su između ostalih učestvovali:

 • Vesna Vidojević, savetnik u Ministarstvu omladine i sporta
 • Biljana Dimitrijević, Privredna komora Srbije
 • Marko Stojanović, Građanske inicijative
 • Slađana Vasić, novinar

Aktivno učešće na ovom skupu je imala i PROTECTA koje se temom preduzetništva mladih bavi aktivno već 10-tak godina.

13.03.2012.

PROTECTA partner na projektu Moguća Srbija

U Beogradu, 13.03.2012, održan radni sastanak pri projektu Moguća Srbija u prostorijama EPuS-a (Evropski pokret u Srbiji). Na sastanku su pored definisanja ciljeva i aktivnosti dogovoreni načini saradnje na projektu.

Projekat Moguća Srbija podrazumeva set aktivnosti sa osnovnim ciljem da edukuje, motiviše i ukljući građane i stručnjake u proces predlaganja mogućih i održivih rešenja za razvoj Srbije na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u skladu sa procesom evropskih integracija, a u okviru 7 definisanih oblasti. Projekat finansira ISC.

Centar za razvoj gradjanskog drustva PROTECTA, kao vodeći partner za region Niša pokrivace oblast “Dobra uprava i borba protiv korupcije”. Set aktivnosti na ovu temu će se realizovati tokom aprila 2012.

08.03.2012.

SASTANAK RADNE GRUPE

U hotelu Aleksandar u Nišu u organizaciji USAID-a, održan drugi sastanak međuopštinske radne grupe za zapošljavanje mladih (RGZM), čiji je PROTECTA član.

Cilj sastanka je da se unutar oblasti međuopštinske saradnje donese akcioni plan međuopštinske radne grupe za zapošljavanje mladih u oblasti razvoja preduzetništva i implementacije radnih praksi. Na sastanku su pored zvaničnika nacionalnih službi za zapošljavanje, lokalnih nvo, prisustvovali i predstavnici PROTECTA-e.

01.03.2012.

Konferencija:
Trgovina ljudima – Radna eksploatacija kao oblik trgovine ljudima

U Beogradu je prvog i drugog marta održana međunarodna konferencija u organizaciji OCD ASTRA. Na konferenciji je bilo reči o modelima radne eksploatacije koji se koriste u svetu kada je u pitanju trgovina ljudima, pravnim normama koje neke zemlje preduzimaju, međunarodnom pravu i problemima koje ilegalni emigranti imaju.

Svoja iskustva na ovu temu su sa učesnicima konferencije između ostalih podelili:

 • Natalia Hofmann, ILO, RF
 • Klara Skrivankova, Anti Slavery UK
 • Joanna Dabrowska-Samsel, Ernest Samsel, advokati, Poljska
 • Astrid Ganterer, ODIHR,Poljska
 • Victoria Kyzym, La Strada, Ukrajina

PROTECTA je uzela aktivno učešće na ovoj konferenciji. Više informacija o zaključcima konferencije na sajtu www.astra.org.rs .

29.02.2012.

Saopštenje za javnost
Povodom situacije oko legitimiteta
Lokalnog Antikorupcijskog Foruma (LAF) u Nišu

22.02.2012.

SKUPŠTINA FLARE MREŽE

U Krakowu, Poljska, je 18. februara održavana Redovna izborna skupština FLARE mreže. Na skupštini je dosadašnji upravni odbor na čelu sa predsednikom mreže Michele Curtom podneo trogodišnji izveštaj o radu.

Jedan od članova dosadašnjeg upravnog odbora mreže je bio i predstavnik PROTECTA-e Milan Stefanović. Milan je u okviru celokupnog izveštaja podneo izveštaj o radu regionalnih kancelarija, pošto je regionalna kancelarija za Balkan smeštena u Nišu, u kancelarijama PROTECTA-e. Izveštaj je jednoglasno usvojen, a na istoj skupštini je izabran i novi međunarodni sastav upravnog odbora, koji čine:

 • Franco La Torre (novi predsednik mreže)
 • Vittorio Agnelleto (Italija)
 • Monica Frassoni (Italija)
 • Vuk Maraš (Crna Gora)
 • Laurentia Mereuta (Rumunia)
 • Guus Wesselink (UK)

Potvrđeno je da će i u narednom periodu Regionalna kancelarija za Balkan FLARE mreže biti u Nišu a da će regionalni koordinator biti Milan Stefanović, predstavnik PROTECTA-e.

Prvi sastanak novog i starog upravnog odbora je zakazan za 15. mart u Genovi, Italija.

Više o FLARE mreži, prvoj međunarodnoj mreži OCD za borbu protiv organizovanog kriminala na linku www.flarenetwork.org .

21.02.2012.

Sastanak Sektorskih radnih grupa – SEKO

U Beogradu je 21. februara 2012.godine u organizaciji Kancelarije za evropske integracije održan sastanak Sektorskih organizacija civilnog društva - SEKO sa predstavnicima Ministarstava.

Sastanku su prisustvovali predstavnici civilnih organizacija CEKOR i PROTECTA kao članovi SEKO-a za životnu sredinu i energiju, na kom je učesnicima predstavljeno programiranje IPA 2013, nacrti planiranih projekata Ministarstva poljoprivrede,trgovine, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva infrastrukture i energetike kao i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

21.02.2012.

Konsultativni sastanak o klimatskim promenama,
energetici i životnoj sredini - CCEE

21. i 22. februara 2012. godine odžan je u Beogradu konsultativni sastanak o klimatskim promenama, energetici i životnoj sredini koji je organizovan od strane Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) i Fonda Rokfeler braće (RBF).

Sastanak je bio prilika da učesnici iz različitih oblasti (predstavnici civilnog sektora, Ministarstava i privrednih subjekata) diskutuju na sledeće teme:

 • Agenda Republike Srbije u oblasti klimatskih promena, energije i životne sredine;
 • Uloga države, IFISa, donatora i građana u rešavanju energetskih pitanja Srbije kao i mehanizama za regulisanje energetskog tržišta u Srbiji;
 • Uzajamna uslovljenost investicija , prirodnih resursa i zahteva u oblasti klimatskih promena kako na nacionalnom tako i globalnom nivou.

PROTECTA-u je kao predstavnika civilnog sektora predstavljala Zorica Stevanović.

27.01.2012.

QUICK START SERTIFIKACIJA TRENERA I FAZA

U sklopu projekta preko granične saradnje Srbija-Bugarska “Quick Start”, koji se implementira uz pomoć IPA fondova, realizovana je edukacija 10 zaposlenih iz realnog sektora (po 5 iz Srbije i Bugarske) u period od 17.01-26.01.2012 godine po QUICK START metodologiji u gradu Berkovica (Bugarska).

Edukacija je imala za cilj da upozna polaznike sa racionalizacijom proizvodnih procesa u ciljanim proizvodnim granama. Nakon realizovane edukacije polaznicima će se izdati Evropski priznati sertifikati trenera za srodna zanimanja. Svi polaznici imaju obavezu da sva stečena znanja i veštine prenesu na svoje zaposlene (po 10 iz svakog preduzeća) nakon čega će uslediti evaluacija realizovane obuke i dodatna sertifikacija zaposlenih.

24.01.2012.

SASTANAK SA KORISNICIMA

24.01.2012. u Regionalnoj Privrednoj Komori Niš sa početkom od 11h, održan je zajednički sastanak sa svim korisnicima koji su dobili grant u prvom i drugom krugu. Ovaj sastanak je održan u okviru projekta „Mali grantovi za integraciju izbeglih i raseljenih lica“. Sastanku u RPK je prisustvovalo 40 korisnika sa teritorije nišavskog okruga. Ovaj projekat je podržala Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji kroz program „Podrška pristupu pravima, zaposlenju i poboljšanju životnih standarda izbeglih i IRL u Srbiji” sredstvima iz budžetske linije IPA 2009. Glavni cilj projekta „Mali grantovi za integraciju izbeglih i raseljenih lica“ je poboljšanje životnih uslova izbeglih, raseljenih i socijalno ugroženog lokalnog stanovništva, kroz podršku ekonomskom samo-osnaživanju.

Cilj ovog sastanka je bio da se korisnici koji su dobili grant u prvom i drugom krugu detaljno upoznaju sa pojmom klastera, ciljevima udruživanja po konceptu klastera:

 • Uspostavljanju i razvoju mreže – definisanju i jačanju infrastrukture klastera putem izrade baze podataka članica klastera, Internet sajta, uspostavljanja sistema komunikacije,
 • Obuci i obrazovanju– analizi potreba za specifičnim obukama u klasteru, organizacijom tih obuka, organizacijom studijskih putovanja,
 • Poslovnoj saradnji – uspostavljanje saradnje na različitim područjima delovanja klastera,
 • Inovacijama i tehnologijama – olakšavanje procesa uvođenja i razvoja inovacija, novih tehnologija,
 • Rastu klastera – širenje klastera kroz prijem novih članica, formiranje novih preduzeća u okviru klastera, kreiranje regionalnog identiteta, povezivanje sa srodnim klasterima u regionu, internacionalizacija.

Klaster povezuju zajednički interesi i potrebe na području nabavke, prodaje, specijalizovanih usluga, radne snage i drugih resursa.

Sastanak su vodili predstavnik PROTECTA-e, koordinator projekta Dejan Milošević i predstavnica partnera CARE-a Vesna Jovanović, menadžer projekta. Nakon kratke prezentacije o svim ovim temama, korisnici su imali prilike da postave pitanja. Pitanja su uglavnom bila vezana za pojašnjenje svrhe uspostavljanja klastera, moguće saradnje sa firmama van klastera, teritorijalne pokrivenosti, tehničke pomoći klasterima i šta ona podrazumeva.

Razlozi pristupanja klasterima su uglavnom povoljnija nabavka materijala/repromaterijala, nalaženja komplementarnih delatnosti radi formiranja brendiranih proizvoda sa zaštićenim dizajnom, zajednički nastup na tržištu, lakše plasiranje proizvoda, uključivanja/angažovanja dodatnih nezaposlenih lica u vidu kućnih radinosti, bolje reklame/marketinga na nivou klastera, razmena informacija i iskustva itd.

Na osnovu ankete urađene sa korisnicima (popunjeno 38 anketa) nakon sastanka isprofilisali su se sledeći klasteri:

 • 2 „klastera poljoprivrede“ (proizvođači poljoprivrednih proizvoda, stočari, pčelari) sa oko 15 korisnika trenutno,
 • „prehrambeni klaster“ (proizvođači kora, torta i kolača, pripremanje hrane-ketering) sa trenutno 5 korisnika,
 • klaster servisera za auto, mehaniku i elektriku, sa trenutno 4 korisnika i
 • klaster pružaoca usluga sa trenutno 7 korisnika

PROTECTA će napraviti spiskove korisnika koji su putem ankete dali saglasnost i izrazili želju da uđu u neformalni klaster i organizovati sastanke u cilju i zvaničnog formiranja ovih klastera.

PROTECTA - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU

Izvestaj za 2011. godinu Centra za razvoj građanskog društva PROTECTA možete preuzeti ovde .