deco  
Novosti deco
O nama deco
Naša priča deco
Kontakt deco
logo
 
Bulgarian language English language
deco Arhiva novosti   Novosti deco  
  deco
deco Misija i ciljevi
deco Realizovani projekti
deco Aktivni projekti
deco Donatori
deco Mreza
  deco
protecta

ZOOM - Za Ostanak i Opstanak Mladih

Podrška zapošljavanju mladih u nerazvijenim opštinama i ruralnom zaleđu Nišavskog okruga

Udruženje za lokalni razvoj Kamenica zajedno sa Centrom za razvoj građanskog društva „Protecta“ realizuje projekat „ZOOM - Za Ostanak i Opstanak Mladih - podrška zapošljavanju mladih u nerazvijenim opštinama i ruralnom zaleđu Nišavskog okruga“. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije


„ZOOM - Za Ostanak i Opstanak Mladih - podrška zapošljavanju mladih u nerazvijenim opštinama i ruralnom zaleđu Nišavskog okruga“ je šestomesečni projekat čiji je Opšti cilj: Unapređenje uslova za zapošljavanje mladih kroz program direktne podrške omladinskom preduzetništvu u nerazvijenim opštinama i ruralnom zaleđu Nišavskog okruga

Posebni ciljevi ovog projekta su:

 • Podići nivo međusektorske saradnje lokalnih aktera zainteresovanih za unapređenje uslova za zapošljavanje mladih u Nišavskom okrugu;
 • Osnažiti mlade za bolje upravljanje sopstvenim resursima i karijerom u specifičnom okruženju nerazvijene privrede Nišavskog okruga;
 • Podstaći samozapošljavanje mladih kroz direktnu materijalnu i logističku podršku lokalnim preduzetničkim inicijativama;

Ciljnu grupu čine nezaposleni mladi iz ruralnih sredina i nerazvijenih opština Nišavskog upravnog okruga, zainteresovani za pokretanje sopstvenog posla

Ključne grupe aktivnosti projekta:

 • 1. Formiranje projektnog tima i uspostavljanje međusektorske saradnje;
 • 2. Informativno-edukativna kampanja;
 • 3. Edukativna obuka;
 • 4. Programska podrška za pokretanje sopstvenog posla;

Projekat će biti realizovan na teritoriji Nišavskog okruga u periodu od decembra 2016. godine do juna 2017. godine.

. Građanska osmatračnica

kvalitetne javne usluge u lokalnoj zajednici

Projekat Građanska osmatračnica - kvalitetne javne usluge u lokalnoj zajednici se sprovodi u okviru WeBER projekta/platforma koji finansira Evropska unija i sufinansira Kraljevina Holandija a u Srbiji sprovodi Centar za evropske politike iz Beograda. PROTECTA kao nosioc realizuje jedan od sedam odobrenih projekata za teritoriju Srbije i sprovodi projekat na teritoriji grada Niša ( u svih pet gradskih opština :Medijana, Palilula, Niška Banja, Crveni Krst i Pantelej).


Projekat je usmeren ka unapređenju efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti javne uprave u sektoru pružanja usluga građanima na teritoriji Grada Niša uz podršku medija i civilnog sektora i realizuje se kroz set aktivnosti:

 • 1. Analiza alata i mehanizama koje lokalna uprava koristi pri pružanju usluga građanima.
 • 2. Ispitivanje senzibiliteta (zadovoljstva/nezadovoljstva) građana pruženim uslugama
 • 3. Uključivanje OCD-a u proces monitoringa pružanja javnih usluga kroz fokus grupe i analiza njihove uloge.
 • 4. Medijska promocija projekta i završne konferencije.

Projekat se sprovodi u periodu od juna do decembra 2017. godine.

MLADI SU ZAKON 2017

Pirotski i Nišavski okrug

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA u partnerstvu sa UG Vizija Pirot, Kancelarijom za mlade Grada Niša, Kancelarijom za mlade opštine Palilula, Kancelarijom za mlade opštine Pantelej, Kancelarijom za mlade opštine Svrlјig i Kancelarijom za mlade opštine Ražanj a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije realizuje projekat “MLADI SU ZAKON 2017- Pirotski i Nišavski okrug”.


Projekat je usmeren ka mladima na teritoriji pirotskog i nišavskog okruga i njihovoj afirmaciji kao i promociji omladinskog aktivizma kroz pružanje podrške inicijativama i radu udruženja za mlade na polјu stvaranja bolјih uslova za rad i život u lokalnoj zajednici.

Projekat se realizuje u periodu od avgusta do decembra 2017. godine kroz set sledećih aktivnosti:

 • 1. Informativno promotivnu kampanju.
 • 2. Organizovanje obuke iz oblasti pisanja i realizacije projekata i upravlјanja projektnim ciklusom za mlade.
 • 3. Realizaciju omladinskih projekata.
 • 4. Podršku organizatorima volonterskih kampova i razvoju onlajn platforme MLADI SU ZAKON.

Projekat se sprovodi u periodu od 5 meseci

Partnerstvom do dobre JAvne uprave

Dvogodišnji projekat (2016/2018) spovode Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Centar za evropske politike (CEP) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), i saradnju 12 partnerskih organizacija iz različitih gradova i opština Srbije dok je Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA partner iz Niša.


Opšti cilj projekta je da doprinese unapređenju kreiranja i sprovođenja politike reforme javne uprave (RJU) koje podrazumeva veću usmerenost na građane i njihovu uključenost u proces RJU, kao i unapređenju otvorenosti i odgovornosti javne uprave za kvalitet usluga koje isporučuje poreskim obveznicima, sa posebnim fokusom na zahteve u ovoj oblasti vezane za pristupanje EU.


Direktna ciljna grupa projekta su građani i OCD. Takođe, direktna ciljna grupa projekta je i Vlada, tačnije ministarstvo nadležno za državnu upravu kao predvodnik procesa reforme javne uprave u širem smislu, ali i druge relevantne institucije za sprovođenje reforme javne uprave i pružanja usluga građanima koje su obuhvaćene projektom, naročito: Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPN) i Ministarstvo zdravlja (MZ).

Projekat se realizuje kroz tri seta aktivnosti:

 • 1. Partnerstvo civilnog društva za RJU i bolje javne usluge.
 • 2. Uključivanje građana u RJU – „JA u centru pažnje!“.
 • 3. Činjenicama do boljih javnih usluga-kreiranje politika u oblasti javnih usluga.

Projekat se sprovodi u periodu od 2016 do 2017 godine

Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u partnerstvu sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i uz finansijsku podršku Švajcarske kancelarije za saradnju (SDC) u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi projekat pod nazivom „Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije”.


Realizacija ovog projekta se oslanja na podsticanje većeg uključivanja građana u planiranje, izvršenje i kontrolu lokalnog budžeta, kroz saradnju lokalnih organizacija civilnog društva i medija, i kroz učenje od primera dobrih praksi u ovoj oblasti. Projekat se realizuje u 14 opština i gradova širom Srbije, među kojima je i Grad Niš. PROTECTA je lokalni partner na ovom projektu.


Aktivnosti su usmerene na kreatore, korisnike i opskrbljivače lokalnog budžeta, na celokupnu lokalnu zajednicu: korisnike javnih sredstava u lokalnim zajednicama, zaposlene u lokalnim upravama (službama finansija, lokalnog ekonomskog razvoja, interne revizore), lokalne organizacije civilnog društva, medije, ali i na same građane.

Dinamika aktivnosti ima sledeći tok:

 • Analiza stanja na lokalnom nivou;
 • Pripremni sastanici u jedinicama lokalne samouprave;
 • Seminar za predstavnike OCD i lokalnih vlasti;
 • Konferencije za medije u lokalnim zajednicama;
 • Animiranje i uključivanje građana u budžetski proces u pojedinačnim lokalnim samoupravama;
 • Sastanci predstavnika lokalnih samouprava i lokalnih organizacija civilnog društva;
 • Izrada brošure o dobrim praksama;
 • Prezentacija rezultata na završnom skupu.

Projekat se sprovodi 2017 godine